👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Amerikanska och franska revolutionen vt 2019

Skapad 2019-01-08 12:08 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 8 Historia
vecka 2-5 2019

Innehåll

SYFTE

Under detta arbetsområde ges du förutsättningar att utveckla din förmåga att:

  • Jämföra utifrån orsak och konsekvens
  • Motivera dina åsikter

ARBETSSÄTT

Vi startar med en bildserie om européernas kolonisering av Nordamerika. Därefter läser du ditt texthäfte om amerikanska revolutionen och arbetar med orsaker och konsekvenser. Vi samlar klassens vetande gemensamt på tavlan. Du arbetar på samma sätt med franska revolutionen. 

Parprov måndag vecka 5

BEDÖMNING

I provet visar du din kunskap att:

  • Jämföra: Gör en jämförelse mellan de två revolutionernas orsaker och konsekvenser. Vilka likheter och skillnader ser ni?
  • Motivera: Förklara utförligt varför ni tycker som ni gör.

I jämförelsen använder ni begrepp och modeller som är aktuellt för området.

KUNSKAPSKRAV

E

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar.

Eleven kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

 

C

Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar.

Eleven kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.

 

A

Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar.

Eleven kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

 

Uppgifter

  • Parprov jämförelse

Matriser

Hi
Amerikanska och franska revolutionen vt 2019

På väg i utveckling mot lägsta kunskapskrav
E
På väg i utveckling mot högre kunskapskrav
C
På väg i utveckling mot högsta kunskapskrav
A
Jämföra
I jämförelsen finns grundläggande information för likhet och skillnad.
I jämförelsen redovisas likheter och skillnader så de framgår tydligt.
I jämförelsen redovisas likheter och skillnader som kräver tolkning av händelse.
Motivera
Du motiverar med enkla och till viss del underbyggda argument, d v s du beskriver med ett enkelt samband och uttrycker ett konstaterande utan utförlig förklaring.
Du motiverar med utvecklade och relativt väl underbyggda argument, d v s du beskriver utförligt där sambanden framgår tydligt och ger exempel.
Du motiverar med välutvecklade och väl underbyggda argument, d v s du beskriver utförligt där sambanden innehåller en utvecklad beskrivning och där exemplen förtydligar resonemanget.
Begrepp
Du använder begrepp i sammanhang där begreppen har begränsad betydelse eller inte är relevanta, men visar ändå på en viss förståelse för begreppen.
Du använder begrepp i sammanhang där begreppen är relevanta, vilket visar på en god förståelse.
Du använder begrepp i sammanhang där begreppen är relevanta och ger träffande exempel med stor betydelse för förståelsen.