Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP Reading "Harry Potter and the Philosopher's Stone"

Skapad 2019-01-08 12:14 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
"It does not do to dwell on dreams and forget to live!" / Albus Dumbledore The quote above is from the book Harry Potter and the Philosopher's Stone. During this theme you are to learn more about the magical, wizarding world of Harry Potter!
Grundskola 7 Engelska
We will be reading and working with the book "Harry Potter and the Philosopher's Stone" (the first book in the Harry Potter series). In addition to reading/listening to the book in class and at home, you will also do written exercises (including a vocabulary list) and participate in group discussions. At the end of the project, you will write a character description and record a group discussion about the book.

Innehåll

Innehåll

Vi kommer att utgå från boken Harry Potter and the Philosopher's Stone för att träna på förmågorna lyssna, tala, läsa och skriva.

Arbetssätt

 • Du ska få läsa om författaren till boken.
 • Du kommer att få läsa boken, både hemma och i skolan.
 • Du ska få arbeta med frågor som hör till boken.
 • Du kommer att diskutera olika karaktärer från boken.
 • Vid slutet av arbetsområdet kommer du att få en skrivuppgift att göra på lektionstid som är kopplat till boken och även spela in en gruppdiskussion om boken.

Bedömning

Bedömningen kommer att ske fortlöpande, både under lektionstid och genom inlämningar, samt i slutet av arbetsområdet kommer du att få göra en skrivuppgift om boken och spela in en gruppdiskussion. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9

Matriser

En
Visad kunskap / Engelska Tunaskolan i Lund

Kunskapsmatris i engelska

Grundläggande nivå
Utvecklad nivå
Välutvecklad nivå
Förstå skrift
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Redogöra, diskutera och agera
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Formulera sig i skrift
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Uttrycka sig muntligt
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: