👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatext

Skapad 2019-01-08 12:20 i Grimstaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
En sakprosatext är en text man läser för att lära sig eller få reda på något. Ibland behöver du söka fakta och information om saker - då behöver du kunna läsa och analysera sakprosatexter - och ibland behöver du kunna skriva sakprosatexter för att någon annan ska få information och fakta om något ämne.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Vi ska arbeta med sakprosatexter, både att läsa och analysera olika typer av faktatext och att själv skriva en sakprosatext.

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att arbeta utifrån arbetsområdet Sakprosa i Svenska Direkt. Vi kommer att ha klassrumsdiskussioner samt arbeta med instuderingsfrågor och exempeltexter.

Vad ska du lära dig?

Du ska få lära dig vad sakprosa är. Du ska få läsa och analysera sakprosatexter samt träna på att skriva referat och faktatext.

Du ska även få träna dig i att söka information och att vara källkritisk.

Hur ska du visa att du lärt dig?

Du visar vad du har lärt dig genom att lämna in dina svar på instuderingsfrågorna samt en egen sakprosatext.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  E 9