👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria

Skapad 2019-01-08 12:21 i Stenkulan Lerum
Grundskola 9 Svenska
Under höstterminen har vi jobbat med de historiska litterära epokerna. Ni har läst och analyserat dikter från antiken och medeltiden, ni har också fått fördjupa er i romanen "Robinson Crusoe" och novellen "Den svarta katten".

Innehåll

Syfte

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättning att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden. Eleverna ska även ges förutsättning att utveckla sin förmåga att läsa och analysera skönlitteratur för olika syften samt utveckla sin förmåga att formulera och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll

Läsa

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, användare och sammanhang.

Berättande texter och sakprosa texter

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsmässigt skiljer sig från varandra.

Några skönlitterärt betydelsefulla författare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Undervisningens innehåll

Mål du kommer att jobba mot under arbetsområdet:

 • Du lär dig om olika litterära tidsepoker och om några betydelsefulla författare från dessa.
 • Du läser och analyserar texter av olika slag.
 • Du jämför texter och funderar kring hur livet, samhället och tidsepoken kan ha påverkat författarna och deras verk.
 • Du för en diskussion kring hur olika litterära tidsepoker påverkar kulturen i dagens samhälle

Efter avslutat område

Efter avslutat område ska du för att nå minst betyget E ha redovisat dina kunskaper genom:

 • att ha läst delar av texter av olika slag så som dikter, epos, romaner och dramatik som hör till någon/några epoker
 • att ha visat att du förstår de texter du läser
 • att ha visat att du kan reflektera över texternas innehåll, deras påverkan på samtiden och tvärtom
 • att ha visat att du kan se skillnader eller likheter mellan minst två tidsepoker
 • att ha visat att du har grundläggande kunskaper om några av de mest betydelsefulla författarna under litteraturhistorien samt den samtid de levde i

samt genom 

 • att förbereda och delta i en gruppredovisning av en av epokerna.
 • att ha fört en diskussion kring dina/era källors trovärdighet.
 • ett skriftlig prov där du redovisar dina kunskaper om din egen epok samt jämför den med en annan epok.

Matriser

Sv
Litteraturhistoria

Nivå 1
Eleven har ännu inte uppnått kriterierna.
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Läsa
Eleven kan läsa skönlitteratur med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Kopplingar till samtiden
Eleven kan föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det kulturella och historiska sammanhang som det uppkommit i.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det kulturella och historiska sammanhang som det uppkommit i.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det kulturella och historiska sammanhang som det uppkommit i.