Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk- procent- och decimalform

Skapad 2019-01-08 12:23 i Svaleboskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Matematik
Arbetsområde i årskurs 5 som handlar om sambandet mellan bråk- procent- och decimalform.

Innehåll

Ämnesspecifik förmåga 

-Lösa problem med hjälp av matematik. 

-Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

-Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

-Föra och följa matematiska resonemang.

-Använda matematikens uttrycksformer för att tala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Centralt innehåll

Tal i bråkform, decimalform och procentform deras användning i vardagliga situationer. 

Positionssystemet för tal i bråkform, decimalform och procentform och sambandet mellan dessa.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

 

Begrepp

hel, halv, tredjedel, fjärdedel, tiondel, hundradel osv.

del av det hela

del av antal

störst och minst bråk

täljare och nämnare

decimaltecken

procent

matematisk resonemang

matematiska uttrycksformer

 

Undervisning

 

Vecka 3-7: Genomgång av mål och planering, samt få en bild av förkunskaper med hjälp av skrivtavlor. Arbete med Ipad på Nomp, Kahoot, arbete parvis och enskilt i matteboken, samt gemensamma diskussioner och genomgångar. Skrivtavlor kommer vi även att arbeta med successivt för att få en tydlig bild av var eleverna befinner sig kunskapsmässigt. 

Problemlösning där eleven ska visa och förklara hur man kommer fram till svaret med hjälp av olika matematiska uttrycksformer (ma-språk, bild, med text).

Skriftlig diagnos med feedback under v. 6.

 

 

Bedömning

Bedömning för lärande sker kontinuerligt med hjälp av skrivtavlor och Nomp-övningar på Ipad, men uppsamlande bedömning/avstämning sker i:

 

  • Skriftlig diagnos där eleven ges möjlighet att visa på utveckling efter feedback.
  • Bedömning av problemlösningsförmåga i skriftlig uppgift.
  • Skriftligt prov i slutet av terminen. 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: