Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning år 4 de fyra räknesätten

Skapad 2019-01-08 12:30 i Mörrums skolor Karlshamn
Grundskola 4 – 6 Matematik

Innehåll

Kursplanens syfte

Du ska utveckla - konkretisering av syftet

Undervisning/arbetssätt

# Förtest

# Gemensamma genomgångar och diskussioner

# Genomgångar i smågrupper eller enskilt.

# Enskilt arbete

# Arbete i par

# Grupparbete

# Arbete i helklass (hela gruppen)

 

 

Kommer att bedöma/dokumentation

Se matris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Taluppfattning Matematikmatris åk 4

1
2
3
4
5
Positionssystemet
Kan inte positionssystemet när det gäller heltal..
Kan med stöd positionssystemet när det gäller heltal.
Kan positionssystemet när det gäller heltal.
Kan positionssystemet när det gäller heltal och med hjälp när det gäller decimaltal.
Kan positionssystemet när det gäller heltal och decimaltal.
Tallinjen
Kan inte tala om talens värde på en tallinje,
Kan med stöd tala om talens värde på en tallinje,
Kan tala om talens värde på en tallinje,
Addition
Använder trots stöd inte lämpliga metoder för additonsberäkningar i talområde 0 till 1 000 000.
Använder med stöd lämpliga metoder för additonsberäkningar i talområde 0 till 1 000 000.
Använder lämpliga metoder för additonsberäkningar i talområde 0 till 1 000 000.
Addition med decimaltal
Använder trots stöd inte lämpliga metoder för additonsberäkningar med tal i decimalform.
Använder med stöd lämpliga metoder för additonsberäkningar med tal i decimalform.
Använder lämpliga metoder för additonsberäkningar med tal i decimalform.
Subtraktion
Använder trots stöd inte lämpliga metoder för subtraktionsberäkningar i talområde 0 till 1 000 000.
Använder med stöd lämpliga metoder för subtraktionsberäkningar i talområde 0 till 1 000 000.
Använder lämpliga metoder för subtrtaktionsberäkningar i talområde 0 till 1 000 000.
Subtraktion med decimaltal
Använder trots stöd inte lämpliga metoder för subtraktionsberäkningar med tal i decimalform.
Använder med stöd lämpliga metoder för subtraktionsberäkningar med tal i decimalform.
Använder lämpliga metoder för subtraktionsberäkningar med tal i decimalform.
Multiplikation tabellerna
Kan inte multiplikationstabellen.
Kan med stöd multiplikationstabellen.
Kan multiplikationstabellen.
Multiplikation där ena faktorn slutar på noll
Kan inte göra skriftliga uträkningar med heltal där båda faktorerna är flersiffriga och en av dem slutar på 0 32 x 30=
Kan med hjälp göra skriftliga uträkningar med heltal där båda faktorerna är flersiffriga och en av dem slutar på 0 32 x 30=
Kan göra skriftliga uträkningar med heltal där båda faktorerna är flersiffriga och en av dem slutar på 0 32 x 30=
Multiplikation med och utan decimaltal. Ena faktorn är flersiffrig.
Använder lämpliga metoder för multiplikationsberäkningar utan minnessiffror.
Kan med stöd lämpliga metoder för multiplikationsberäkningar med tal där det blir minnessiffror.
Använder lämpliga metoder för multiplikationsberäkningar med tal där det blir minnessiffror.
Kan med stöd lämpliga metoder för multiplikationsberäkningar med tal i decimalform och med minnessiffror.
Använder lämpliga metoder för multiplikationsberäkningar med tal i decimalform och med minnessiffror.
Multiplikation där båda faktorerna är flersiffriga (överkurs)
Kan inte göra skriftliga uträkningar med heltal där båda faktorerna är flersiffriga. 32 x 34=
Kan med hjälp göra skriftliga uträkningar med heltal där båda faktorerna är flersiffriga. 32 x 34=
Kan göra skriftliga uträkningar med heltal där båda faktorerna är flersiffriga. 32 x 34=
Division
Kan inte göra divisionsberäkningar med heltal där nämnaren är ensiffrig.
Kan med hjälp göra divisionsberäkningar med heltal där nämnaren är ensiffrig.
Kan göra divisionsberäkningar med heltal där nämnaren är ensiffrig och det inte blir någon minnessiffra.
Kan göra divisionsberäkningar med heltal där nämnaren är ensiffrig och det blir minnessiffra.
Divison med nollor 3600/60
Kan inte göra divisionsberäkningar där nämnaren och täljaren slutar på en eller flera nollor.
Kan med hjälp göra divisionsberäkningar där nämnaren och täljaren slutar på en eller flera nollor.
Kan göra divisionsberäkningar där nämnaren och täljaren slutar på en eller flera nollor.
Division med tal i decimalform (överkurs)
Kan inte göra divisionsberäkningar med tal i decimalform där nämnaren är ensiffrig.
Kan med hjälp göra divisionsberäkningar med tal i decimalform där nämnaren är ensiffrig.
Kan göra divisionsberäkningar med tal i decimalform där nämnaren är ensiffrig.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: