👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digital Reading

Skapad 2019-01-08 12:30 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Engelska
Here is your assessment on Digital Reading

Matriser

Eng
Digital Reading

Rubrik 1

Ny nivå
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Aspekt 1
Att vara kritisk
Eleven kan med viss säkerhet använda strategier för att tillgodogöra sig och kritiskt granska innehåll i skriven engelska.
Eleven kan välja och med säkerhet använda strategier för att tillgodogöra sig och kritiskt granska innehållet i skriven engelska.
Ny aspekt
Att använda källor
Eleven väljer texter från olika medier och kan på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven väljer texter från olika medier och använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven väljer texter från olika medier och använder på ett relevant, effektivt och kritiskt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.