Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nidstången

Skapad 2019-01-08 12:34 i Västra Karups skola Båstad
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk
I den lilla staden Mariefred börjar konstiga saker att hända. Onda krafter försöker erövra det hemliga, magiska biblioteket, som funnits under kyrkan i hundratals år. Väktarna Estrid och Magnar har vigt sina liv åt att skydda biblioteket, men i takt med att de blir äldre börjar bibliotekets magiska skydd försvagas. Bröderna Alrik och Viggo visar sig vara utvalda för att hjälpa till att försvara biblioteket mot de mörka krafter som vill ta makt över det. I det här arbetsområdet läser du boken Nidstången samt skriver läslogg runt dina upplevelser av boken. I bokcirklar diskuterar vi bokens innehåll.

Innehåll

Lgr 11, del 1 & 2

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt.

UNDERVISNING

De förmågor som bedöms kommer att undervisas och tränas in på följande sätt:
 • Du kommer att enskilt och gemensamt få läsa boken Nidstången.
 • Du kommer att få samtala kring bokens innehåll i din bokcirkelsgrupp
 • Du kommer att skriva en Skriva läslogg runt din upplevelse av boken

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
 • Samtala om textens innehåll genom att ställa frågor och framföra egna åsikter.
 • Med flyt kunna läsa skönlitteratur med hjälp av lässtrategier.
 • Sammanfatta samt kommentera textens innehåll.
 • Utifrån egna erfarenheter resonera om bokens budskap samt beskriva dina upplevelser av den.
 • Redovisa boken.

REDOVISNING

Du redovisar dina kunskaper genom att:

 • Du presenterar dina kunskaper och förmågor genom skriftlig inlämningsuppgift samt i samtal/diskussioner. 
 • Bokrecension 

Lässchemat ser ut så här:

           Torsdag vecka 4: Läst kapitel 3 & 4

           Torsdag vecka 5: Läst kapitel 6 & 7

           Torsdag vecka 6: Läst kapitel 9 & 10

           Torsdag vecka 7: Läst kapitel 12 & 13

           Torsdag vecka 9: Läst kapitel 15 & 16

           Torsdag vecka 10: Läst kapitel18 & 19

 

Uppgifter

 • Nidstången kapitel 3 och 4

 • Nidstången kapitel 6 och 7

 • Nidstången kapitel 9 och 10

 • Nidstången kapitel 12 och 13

 • Nidstången kapitel 15 och 16

 • Nidstången kapitel 18 och 19

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: