👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsprojekt "två kvart om dagen"

Skapad 2019-01-08 12:40 i Misterhults Skola Grundskolor
Grundskola 3 – 5 Svenska
Vi kommer under fem veckor att arbeta med läsprojektet "två kvart om dagen". Vi kommer i skolan att läsa skönlitteratur minst 15 minuter varje dag. Eleverna har som hemuppgift att även läsa hemma, 15 minuter/dag, åtminstone 4 g/veckan.

Innehåll

Läsprojekt "två kvart om dagen"


Strävansmål (mål som du som elev ska sträva efter att nå):
- Att du som elev utvecklar din fantasi och lust att lära genom att läsa skönlitteratur samt att du gärna läser på egen hand och av eget intresse.
- Att du som elev utvecklar din förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag. 

Aktiviteter (saker som vi skall göra i klassen för att du som elev ska kunna nå strävansmålen):

- Schemalagd tyst läsning 15 min/dag.
- Dokumentera läsningen i skolan och hemma genom att föra läsjournal.
- Bokrecensioner (Du ska skriva och berätta om boken du läst).
- Bokredovisningar ( Du ska muntligt berätta för klassen/alt. mindre grupp om en bok du har läst)

Bedömning (vad vi kommer att bedöma hos dig som elev vid projektets slut):

- Du ska kunna återberätta olika texter, både skriftligt och muntligt, samt visa att du förstått innehållet.
- Du som elev ska kunna sätta ord på vad DU tycker, alltså kunna framföra din egen åsikt.Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6