👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemiska reaktioner åk7

Skapad 2019-01-08 12:48 i Tullbroskolan Falkenberg
Kemiska reaktioner och syror och baser
Grundskola 7 – 9 Kemi
I avsnittet kemiska reaktioner kommer vi att studera olika ämnen och hur de kan reagera med varandra. Vi lär oss att skilja på atomer, molekyler, grundämne, kemisk blandning, fysikalisk förändring samt kemisk förändring. Vi skriver några av de vanliga grundämnenas kemiska beteckningar och lär oss om fullständig förbränning samt skyddande oxidering. Luftens gasblandning och vattnets olika egenskaper samt miljöpåverkan kommer också att ingå i kursen.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

  • Att granska information, kommunicera och ta ställning
  • Att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera systematisk undersökningar
  • Att använda kemins begrepp och modeller för att beskriva och förklara kemiska föreningar, vardagliga kemikalier, dess användning och miljöpåverkan.

Bedömning - vad och hur

Förmågan att diskutera bedöms löpande under lektionerna; i samband med de diskussioner som blir kring genomgångar, i samtal mellan lärare - elev och i samband med diskussionsfrågor som görs i mindre grupp. 

Förmågan att granska information och ta ställning bedöms genom skriftliga och muntliga uppgifter.

Förmågan att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera laborativa uppgifter bedöms vid laborationstillfällena och vid inlämningar i samband med dessa. 

Inlämningsuppgifter via Google Classroom för bedömning av förmågan att använda kemins begrepp, teorier och
modeller.

 

Undervisning och arbetsformer

Genomgångar/demonstrationer. Arbete med text, instuderingsfrågor och andra uppgifter för att ta till sig faktakunskaper. Filmer. Diskussioner; i helklass och i mindre grupper. Laborationer; både utifrån färdiga planeringar och där eleverna gör egna planeringar.