👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Good stuff gold 5 Nature/Crime

Skapad 2019-01-08 13:32 i Gylle skola Borlänge
Grundskola 5 Engelska
I det här avsnittet kommer vi att lära oss: - att berätta vad som händer (3 pers -s) - att berätta vad som hände - plural - tidsuttryck - att ställa frågor med did (och svara)

Innehåll

Undervisning:

Vecka 3-8

Vi kommer att lyssna på och läsa texter i boken Good stuff gold 5 och arbeta med grammatik i ett separat häfte.

Vi kommer att öva på att prata engelska i olika sorters grupper, små, stora och i helklass.

Vi kommer att träna på att förstå, genom bland annat att jobba i workbook. 

 

Eleven tränar på:

att berätta vad som händer (3 pers -s)

att berätta vad som hände 

plural

tidsuttryck

att ställa frågor med did (och svara)

 

Eleven bedöms utifrån: 

Hur han/hon uttrycker sig muntligt och skriftligt.

Om förståelse finns.

Skriftliga uppgifter.

 

Du kan själv öva hemma på både text och glosor via denna länk:

https://webbapp.liber.se/good-stuff-gold-5/

 

Uppgifter

 • Native Americans (2)

 • Native Americans (2)

 • Native Americans (2)

 • Skiing in Canada

 • A Thief in Yellowstone

 • Native Americans

 • Smash and Grab

 • What Happened Next?

 • My Amazing Year

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6

Matriser

En
Engelska åk 4-5 mall

Ännu ej nått godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Lyssna, förstå och tolka
 • En
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad engelska i lugnt tempo från olika medier. Du visar din förståelse genom att i enkel form berätta och kommentera innehållet. Du kan också följa instruktioner på ett godtagbart sätt.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo. Du visar din förståelse genom att i enkel form berätta och kommentera innehåll och detaljer. Du kan också följa instruktioner på ett tillfredsställande sätt.
Formulera sig, kommunicera i tal och anpassa språket
 • En
Du kan formulera dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar i samtal om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande i muntliga framställningar av olika slag.
Språkliga strategier
 • En
Du kan välja och använda dig av någon strategi (gissa, logisk slutsats, bilder, rubriker, med hjälp av sammanhanget, lexikon, datorprogram) som löser problem i och förbättrar interaktion, lyssnande och läsning.
Du kan välja och använda dig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen. Du kan i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande och läsning.
Läsa, förstå och tolka olika texter
 • En
Du kan läsa och förstå det mest väsentliga i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att i enkel form berätta och kommentera innehållet. Du kan också följa instruktioner på ett godtagbart sätt.
Du kan läsa och förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i vardagliga och välbekanta texter. Du visar din förståelse genom att i enkel form berätta och kommentera innehåll och detaljer. Du kan också följa instruktioner på ett tillfredsställande sätt.
Formulera sig, kommunicera i skrift och anpassa språket
 • En
Du kan formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar i skriftliga framställningar av olika slag. Du kan gör enstaka enkla förbättringar av texten.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande (använda sambands-, bindeord och röd tråd) med ord, fraser och meningar. Du kan göra enkla förbättringar i egna texter.
Livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser
 • En
Du kan i enkel form kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser.
Du kan i enkel form kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser.