👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2

Skapad 2019-01-08 13:49 i Skolbyns skola Hudiksvall
Läsårsplanering för åk 2 2015/2016
Grundskola 2 Matematik
Matteplanering år 2

Innehåll

Elevdel

Du kommer att arbeta mot målen i åk 2 genom att arbeta i matematikböckerna Prima matematik 2A (ht-15)  och 2B (vt-16).

Tillsammans med dina kamrater kommer du att utforska matematiken utomhus genom olika övningar och uppgifter.

Problemlösning, enskilt och i grupp.

Konkreta mål

I tvåan ska du lära dig:
- att läsa och lösa problem med hjälp av bilder och siffror
- talen upp till hundra 0-1000
- mäta i cm, dm, m
- att förstå  och använda omkrets och diagram
- klockan kvart i och över, fem i, fem över, tjugo i, fem över halv
- förstora och förminska geometriska figurer
- enkla talmönster
- strategier för att lösa stora additionstabellen och subtratktionstabellen
- att förstå likhetstecknet och hur det används
- räkna på längden (500+30+2)
- att lösa öppna utsagor (22+___= 28)
- multiplikationstabellerna 1, 2, 5 0ch 10
- att läsa av termometern
- skriftlig huvudräkning (52+34= 80+6=86)
Vi repeterar och
- du kan hälften och dubbelt
- du blir  säker på "lilla plus och minus", kan det automatiserat
- du kan 10-kamraterna
- är säker på lägesord, färre, fler än, större än, är lika med, framför, bakom m m


Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:
- kunna välja någon strategi när du löser matteproblem
- kunna beskriva olika geo-former
- använda olika strategier för att underlätta uträkningar av stora additons och subtraktionstal (fylla upp till 10 t ex)
- göra enkla mätningar och använda vanliga måttenheter
- göra enkla mönster
- avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat
- avläsa klockan
- kunna använda likhetstecknet på rätt sätt

Undervisning

Vi kommer att arbeta tillsammans  med genomgångar för att få förförståelse, sedan tränar vi i vår mattebok.
Vi spelar spel som tränar på det vi håller på med.
Vi löser problem tillsammans med olika kamrater.
Vi använder konkret material, t ex leker affär, bygger med klossar och pengar.
Vi använder Matteus för att träna på mönster.
Avstämningar med jämna mellanrum. Vi gör tester för att se om man förstått

Lgr11

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Syfte

Kunskapskrav

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3