👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kalle och chokladfabriken-att läsa en film

Skapad 2019-01-08 13:58 i Rengsjö skola F-6 Bollnäs
Grundskola F – 3 NO (år 1-3) Teknik Matematik SO (år 1-3) Svenska
Vi kommer att läsa boken Kalle och chokladfabriken och sedan svara på läsförståelsefrågor. Vi kommer använda oss av läsförståelsestrategierna från läsfixarna som ni känner igen. Vi kommer också att arbeta med matematik, so, tk och no i detta arbete. vi kommer avsluta med att se filmen.

Innehåll

 

Grundtanken

 

Läs boken ett kapitel om dagen. Efter varje kapitel skriver eleverna en cowboy och en spågumma inför nästkommande kapitel. Vi kommer även under kapitlet göra detektiven. Eleverna kommer att få hålla upp sina kort vid svåra ord. Eleverna kommer vid varje läsning att ha sina läsförståelsekort framme. Reportern kommer vi också jobba med vid varje kapitel.  Vi kommer att diskutera kapitlet. Använd läsförståelsestrategierna varje dag. Se filmen avslutningsvis. När arbetet är klart får eleverna leta efter guldbiljetter genom att följa en karta.

 

Filmdagen: Köpa popcorn och inträde med guldbiljetten. 

 

 

 

Syfte: Att arbeta ämnesövergripande för att öka elevernas intresse och kunskaper inom de nedanstående ämnena. Vidare syfte är att skapa sammanhang i de olika ämnena.

 

Ämnen: svenska, so, teknik, no, matematik och engelska.

 

Tidsåtgång: varje dag i 4 – 5 veckors tid.

 

Varje dag läser vi ett kapitel i boken och använder stjärnläsarna som läsförståelse strategi. Eleverna får före varje läsning göra en förutsägelse (spågumman), under varje läsning leta svåra ord och stoppa vid dem (detektiven), efter varje läsning får eleverna sammanfatta det vi läst (cowboyen). Efter varje avslutat kapitel får eleverna svara på frågor som är ställda till texten (reportern). Frågorna är på de tre olika nivåerna På radera (svaren finns direkt i texten), bortom raderna (svaren finns inte direkt i texten) och bortom raderna (frågor där eleven får fundera utifrån sig själv).

 

Vi kommer också att skriva berättande text. Gå igenom cirkelmodellen utifrån språkutvecklande arbetssätt hur man skriver en berättande text och vad som ska finnas med. Ge sedan eleverna inspiration att skriva en berättande text om deras egen godisfabrik eller ett ställe som de skulle vilja besöka det kan vara påhittat eller ett riktigt ställe.   Efter skriven text ska eleverna stryka över ordklasserna med olika färger i sin text.

 

Under arbetets gång kommer vi diskutera och samtala kring mänskliga rättigheter och olikheter i världen utifrån bokens innehåll.

 

 

Introduktionslektion:

 

Introducera boken och häftet med läsförståelse frågorna.

 

Lektion berättande text (svenska):

 

Gå igenom hur man skriver berättande text enligt cirkelmodellen. Efter texten är klar får eleverna stryka över ordklasserna i sina texter med olika färger. Exempelvis substantiv rosa, Verb blå och adjektiv grön.

 

Lektion göra egen choklad (matematik, no):

 

Efter kapitel 15 får eleverna göra sin egen choklad. Gå igenom mått enheter och sinnen.

 

Lektion uppfinningar (Tk):
Efter kapitel 19 får eleverna i uppdrag att rita och konstruera en ritning på en uppfinning som skulle kunna göra deras egen choklad. Gå igenom och påminn eleverna om enkla konstruktioner. Låt de skriva en kort text hur maskinen fungerar.  

 

Lektion instruerande text (svenska):

 

Efter att eleverna har gjort sin egen choklad ska de få skriva en instruktion hur de gjorde och vilka ingredienser de hade. Börja med att gå igenom hur man skriver en instruerande text enligt cirkelmodellen.

 

Lektion kartan (SO):

 

Gå igenom hur man läser en karta.  Gör sedan en karta över skolgården och instruktioner hur eleverna ska gå för att finna guldbiljetterna som vi gömt.

 

Lektion biofilm avslutning:

 

Filmdagen. Eleverna måste visa upp biljetten mot inträde och popcorn.

 

Sätt samman allt arbete eleverna gjort i en fin bok.

 

Uppgifter

 • Läsförståelse

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3