👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska för åk 4, vt 2019

Skapad 2019-01-08 14:32 i Parkskolan Norrtälje
Planering för läromedlet Spotlight 4, kapitel 1 - 3.
Grundskola 4 Engelska
Under vårterminen kommer du bland annat att få öva på hur man talar om vad man håller på med just nu, namn på olika sporter och fritidsaktiviteter och vilka ord man kan använda för att hälsa på ett trevligt sätt.

Innehåll

Engelska för åk 4, Spotlight 4, kapitel 4 - 6

1. Engelska för åk 4, Spotlight 4, kapitel 4-6

- länder och nationalitet

- fråga vad någon håller på med

- berätta vad du gör just nu

- sport och andra aktiviteter

- månaderna

- hur man frågar om priser och handlar

- uttrycka framtid

- hälsningsfraser

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Se nedan

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Se nedan

4. Arbetssätt

Du kommer att få läsa texter och lyssna på talad engelska i olika sammanhang, t ex via filmer och hörövningar i workbook. Du kommer också att få skriva korta texter och tala engelska med dina kamrater och med läraren.

5. Bedömning

Läraren kommer att bedöma hur du deltar muntligt i genomgångar och andra talövningar, du kommer att få visa att du förstår talad och skriven engelska i olika sammanhang, bland annat genom en liten diagnos i slutet av terminen.

6. Kunskapskrav

När terminen är slut föräväntas du kunna:

- Tala om länder, nationalitet och kontinenter.

- Fråga vad någon håller på med och berätta vad du gör just nu.

- Tala om några skolämnen du gillar.

- Tala om sport och andra aktiviteter och svara på frågor.

- Tala om vad du skulle vilja göra.

- Fråga om priser och handla.

- Tala om vilken månad du är född.

- Göra jämförelser.

- Hälsningarfraser

7. Matris

Se nedan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6

Matriser

En
Engelska för åk 4, ht 2018

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förstå tal
Hörövningar i workbook som tillhör arbetsområdet. Samtal i helklass och i mindre grupp.
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  C 6
 • En  A 6
 • En  A 6
Du visar att du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad engelska i lugnt tempo.
Du visar att du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad engelska i lugnt tempo.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad engelska i lugnt tempo.
Förstå skrift
Läsförståelseövningar i workbook och andra texter. Frågor på texterna i workbook.
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  C 6
 • En  A 6
 • En  A 6
Du visar att du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla teter om välbekanta ämnen.
Du visar att du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om välbekanta ämnen.
Du visar att du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om välbekanta ämnen.
Formulera och uttrycka sig i tal
Samtal i helklass och mindre grupp
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  C 6
 • En  A 6
 • En  A 6
Du visar att du kan formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du visar att du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Du visar att du kan formulera dig enkelt, relativt tydlgit och relativt sammanhängande.
Formulera och uttrycka sig i skrift
Ett brev till en kompis.
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  C 6
 • En  C 6
 • En  A 6
 • En  A 6
 • En  A 6
Du visar att du kan formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du visar att du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Du visar att du kan formulera dig enkelt, relativt tyldligt och relativt sammanhängande.