Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gymnasiearbete EK16A

Skapad 2019-01-08 14:33 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Gymnasiearbete
Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det ekonomiska eller juridiska området. Det ska utföras på ett sådant sätt att eleven formulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett större arbete som utgår från centrala kunskapsområden inom programmet. Gymnasiearbetet ska redovisas i en skriftlig rapport med en kort sammanfattning på engelska. Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete samt ge respons på andra gymnasiearbeten.

Uppgifter

  • Opposition- Övning- Introduktion.

  • Idéskiss- ämnesområde 30/1-2019

  • Utkast 1 22/2-2019

  • Utkast 2 29/3-2019

  • 8 maj 2019 Inlämning för opposition

  • Slutrapport 1 3/5-2019

  • Slutrapport 2 17/5-2019

  • Utvärdering av kursen GYAREK EK16AB

Matriser

Gyar
Gymnasiearbete EK16A

Har ej nått examensmålen
Har nått examensmålen
1. Opposition- Övning- Introduktion 18/1-2019
Vetenskapligt förhållningssätt, söka, sovra och sammanställa och diskutera ekonomiska och juridiska företeelser.
Du har inte nått målen så här långt. Du behöver komplettera genom att utveckla din övning enligt instruktionen.
Du har mått examensmålen och visat att du behärskar ett vetenskapligt förhållningssätt i den här övningen.
2. Idéskiss- ämnesområde 30/1-2019
Formulera en frågeställning samt planera för ett större arbete som utgår från centrala kunskapsområden inom programmet.
Du har inte nått målen så här långt. Du behöver komplettera genom att utveckla din Idéskiss enligt instruktionen.
Du har mått examensmålen och visat att du kan planera för ett arbete som utgår från centrala kunskapsområden och ställa frågor, formulera syften och redogöra för en rimlig teoribildning inom ditt ämnesområde.
3. Utkast 1 22/2-2019
Den teoretiska tratten enligt uppsatsmallen ska vara bearbetad med källor och färdigställd för feedback.
Du har inte nått målen så här långt. Du behöver komplettera genom att utveckla din teoretiska tratt enligt instruktionen.
Du har mått examensmålen och visat att du kan formulera teoretiska diskussioner med centrala kunskapsområden och ställa frågor, formulera syften och redogöra för en rimlig teoribildning inom ditt ämnesområde.
4. Utkast 2 29/3-2019
Den teoretiska tratten samt genomförandet med metod och resultat, analys och diskussion ska vara bearbetad med källor och färdigställd
Du har inte nått målen så här långt. Du behöver komplettera genom att utveckla din teoretiska tratt samt din metod och det vi uttryckt som genomförande och metod samt analys enligt instruktionen.
Du har nått examensmålen och visat att du kan formulera teoretiska diskussioner med centrala kunskapsområden och ställa frågor, formulera syften och redogöra för en rimlig teoribildning inom ditt ämnesområde. Du har också en analys och en slutsats som är rimlig och ditt arbete innehåller ett abstract på Engelska.
5. Opposition- 3-8 maj 2019
Du ska ha läst ett arbete som du ska opponera på. Du kommer också att få respons på ditt arbete. Årskurs 2 kommer att få delta som åhörare. Tre (3) stycken seminariegrupper.
Du har inte nått målen och behöver vid något tillfälle visa oss lärare att du kan framföra konstruktiv kritik såväl muntligt som skriftligt i ett oppositionstillfälle. Vi arrangerar det på en resurstid.
Du har visat att du kan lägga fram ett gymnasiearbete och framföra såväl styrkor som utvecklingsområden. Du kan också presentera och diskutera en kamrats arbete samt ge respons på det enligt examensmålen.
6. Slutrapport 1 3/5-2019
Medbedömare, respondent och lärare vägleder dig mot att färdigställa.
Du har inte nått målen så här långt. Du behöver komplettera genom att utveckla din teoretiska tratt samt din metod och det vi uttryckt som genomförande och metod samt analys enligt instruktionen.
Du har nått examensmålen och visat att du kan formulera teoretiska diskussioner med centrala kunskapsområden och ställa frågor, formulera syften och redogöra för en rimlig teoribildning inom ditt ämnesområde. Du har också en analys och en slutsats som är rimlig och ditt arbete innehåller ett abstract på Engelska
7. Slutrapport 2 17/5-2019
Medbedömare och lärare kommer att bedöma din insats enligt examensmålen
Du har inte nått målen så här långt. Du behöver komplettera genom att utveckla din teoretiska tratt samt din metod och det vi uttryckt som genomförande och metod samt analys enligt instruktionen.
Du har nått examensmålen och visat att du kan formulera teoretiska diskussioner med centrala kunskapsområden och ställa frågor, formulera syften och redogöra för en rimlig teoribildning inom ditt ämnesområde. Du har också en analys och en slutsats som är rimlig och ditt arbete innehåller ett abstract på Engelska
8. Utvärdering av kursen GYAREK EK16AB
Du ska svara på följande frågor: Vad var bra med mitt gymnasiearbete och vilka styrkor har jag visat? Vilka delar hade jag kunnat formulera och arbetat annorlunda med i såväl gymnasiearbetet som i själva processen under året? Hur hade jag kunnat göra arbetet med de olika momenten annorlunda, bättre och vad hade det fått för konsekvens för mitt slutomdöme? Motivera den här delen i kommentarsrutan i Unikum.
Du har inte genomfört en kommentar enligt frågorna som är angivna. Det ingår i GYAREK att också utvärdera och att lägga fram synpunkter om hur undervisningen har bedrivits. Att kunna utvärdera sin egen process och slutprodukt. Det saknas också vissa delar som är markerade ovan. Dessa måste lämnas in för att nå E i kursen GYAREK. Komplettera!
Du har genomfört en utvärdering enligt instruktionerna och visat prov på att du har förstått såväl processen som själva slutprodukten i ett sammanhang som bygger på; företagsekonomi, juridik, samhällsekonomi. Ditt gymnasiearbete är nu slutfört och du har nått målen. Slutomdöme och betyg: E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: