👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Statistik år 7

Skapad 2019-01-08 14:37 i Vallonskolan Östhammar
Grundskola 7 Matematik
Vi kommer komma jobba med tabeller, diagram, lägesmått och spridningsmått.

Innehåll

Under avsnittet kommer vi jobba med olika tabeller och diagram. Räkna ut olika lägesmått och spridningsmått.

Vi kommer arbeta i boken, i grupper och med digitala hjälpmedel

Efter kapitlet ska du kunna

 • tolka, rita och kritiskt granska tabeller och diagram
 • beräkna och använda lägesmått och spridningsmått

Begrepp:

 • Frekvenstabell
 • Diagram
 • Stapeldiagram
 • Stolpdiagram
 • Cirkeldiagram
 • Linjediagram
 • Histogram
 • Granska kritiskt
 • Lägesmått
 • Medelvärde
 • Median
 • Typvärde
 • Spridningsmått
 • Variationsbredd

Uppgifter

 • Statistik inlämningsuppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Statistik år 7

nivå 1
Du når delvis målet i nivå 2
nivå 2
Du kan i huvudsak
nivå 3
Du kan relativt väl
nivå 4
Du kan på ett väl fungerande sätt
Problemlösning
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
Att kunna lösa olika problem med lämplig metod beroende på hur uppgiften ser ut. Att med lite hjälp och tips från läraren eller en kamrat, komma igång i rätt riktning för att lösa ett problem. Kunna till viss del bedöma rimligheten i svaret. Kunna använda dina kunskaper för att lösa enklare problem och rutinuppgifter.
Att kunna lösa problem med minst två av sätten: bild, tal, ord och formel. Kunna växla mellan dina lösningar. Kunna med säkerhet bedöma rimligheten i svaret. Kunna lösa problem i flera steg inom avsnittet.
Att kunna lösa ett problem på flera olika sätt såsom bild, ord, tal och formel. Kunna växla mellan dessa uttrycksformer och motivera dina tillvägagångssätt. Kunna med stor säkerhet bedöma svarets rimlighet och värdera hur effektiva metoderna är. Kunna lösa och redogöra för alla möjliga typer av problem som du inte tidigare mött men som rör arbetsområdet.
Begrepp
Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begreppen.
Förstå de vanliga begreppen inom arbetsområdet (se ordlista).
Förstå och använda de vanliga begreppen inom arbetsområdet. Se vissa samband.
Förstå, använda och kunna förklara de olika begreppen. Dra paralleller och se sambanden mellan dem.
Metod
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Kunna behärska olika metoder för att lösa svårare problem i flera steg. Motiverar och väljer metod efter vilket problem som ska lösas. Kunna lösa problem inom statistik då använda kunskaper från andra delar av matematiken ex. aritmetik, bråk, procent och algebra.
Metod
Känna igen, rita och hämta information ur olika diagram
Kunna hämta och till viss del använda information från enkla tabeller och diagram. Veta hur stapeldiagram, stolpdiagram, linjediagram och cirkeldiagram ser ut.
Kunna hämta och använda information från olika typer av tabeller och diagram. Kunna bestämma ingående värden när medelvärde och/eller median är känt.
Kunna behärska olika metoder för att lösa svårare problem i flera steg. Motiverar och väljer metod efter vilket problem som ska lösas. Kunna lösa problem inom statistik då använda kunskaper från andra delar av matematiken ex. aritmetik, bråk, procent och algebra.
Metod
Kunna välja diagramtyp
Kunna rita olika diagram och då till viss del kunna välja vilken diagramtyp som är lämplig.Veta hur stapeldiagram, stolpdiagram, linjediagram och cirkeldiagram ser ut.
Kunna med säkerhet välja och rita lämpliga diagram till olika undersökningar.
Metod
Beräkna lägesmått och spridningsmått
Kunna bestämma typvärde.Kunna metoder för att beräkna medelvärde och median och förstå skillnaden på dessa två.
Kunna bestämma ingående värden när medelvärde och/eller median är känt.
Kommunikation
Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och
Redovisa tankegångar muntligt och skriftligt med uträkningar och resonemang så att de är möjliga att följa. Använda lämpliga symboler och till viss del fungerande metoder.
Redovisa lösningar på de flesta uppgifter både muntligt och skriftligt så att de går att följa. Använda rätt symboler,enheter och välja lämpliga metoder. Att kunna föra ett resonemang kring problem samt uttrycka sig med matematiska begrepp och termer.
Att muntligt kunna redogöra för din uträkning/lösning samt ditt valda tillvägagångssätt. Använder ett riktigt matematiskt språk med de korrekta begreppen och termerna. Skriftliga redovisningar är tydliga och omfattar olika slags uppgifter.
Kommunikation
Använda lämpliga symboler och till viss del fungerande metoder.
Använda rätt symboler, enheter och välja lämpliga metoder. Att kunna föra ett resonemang kring problem samt uttrycka sig med matematiska begrepp och termer.
Använder ett riktigt matematiskt språk med de korrekta begreppen och termerna. Skriftliga redovisningar är tydliga och omfattar olika slags uppgifter.
Resonemang
Föra och följa matematiska resonemang.
Förstå en skriftlig instruktion med gott resultat. Du motiverar dina förklaringar och ställer relevanta frågor kring området som för diskussionen framåt.
Förstå en skriftlig instruktion. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor kring området.
Förstå en skriftlig instruktion med gott resultat. Du motiverar dina förklaringar och ställer relevanta frågor kring området som för diskussionen framåt.
Förstå en skriftlig instruktion med mycket gott resultat. Du motiverar och förklarar hur du gjort på ett sätt som de flesta förstår och du ställer relevanta frågor kring området som för diskussionen framåt och fördjupar den.