Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och rörelse

Skapad 2019-01-08 14:44 i Ljungbyskolan Falkenberg
Vi arbetar med kraft, rörelse och friktion på olika sätt med experiment. Vi tränar på att göra en egen hypotes och på att dokumentera vad vi gör.
Grundskola 2 Teknik NO (år 1-3)
Vi arbetar med kraft, rörelse och friktion på olika sätt med experiment. Vi tränar på att göra en egen hypotes och på att dokumentera vad vi gör.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetsområdet är att eleverna :

 • känner till begrepp inom området kraft och rörelse.
 • kan göra enkla hypoteser
 • får pröva med olika experiment vad som händer
 • kan dokumentera vad de lärt sig och få förklarat för sig varför det blev så och även till viss del, kunna förstå det

Bedömning - vad och hur

VAD
Eleverna ska känna till begreppen:

 • tyngdkraft
 • friktion
 • balans/jämvikt
 • tyngdpunkt
 • hävstång

Eleverna ska känna till hur man utför en undersökning med hjälp av hypotes, genomförande och resultat.

HUR
Genom att i grupp utföra uppdrag på lekplatsen.
Pedagogen observerar/lyssnar på samtalen som uppstår vid lekplatsuppdragen

Undervisning och arbetsformer

Begreppen  tränas genom;
praktiskt arbete
undersökningar
genomgångar
samtal
film

Eleverna får träna på att ställa hypotes, göra undersökningar och beskriva resultaten.

Eleverna tränar både enskilt, parvis och i grupp.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: