👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Formgivning utifrån ett djur

Skapad 2019-01-08 14:47 i Vallhamra skola 7-9 Partille
Grundskola F
Du kommer få formge en smörkniv med inspiration utifrån ett djur, du kan utgå från antingen formen, mönstret eller strukturen, vad väljer du själv.

Innehåll

LPP åk 3

HT-18

 

 

Formgivning utifrån ett behov 

Vad behöver vi tänka på när vi formger en smörkniv?

Vilken form passar mig som person?

Vad behöver jag ta hänsyn till när det gäller form, material och funktion?

 

Förmågor vi tränar på är att 

  • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

 

 

Centralt innehåll vi kommer gå igenom

 

  • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.
  • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.

 

Vi kommer ha en genomgång av vad materialet trä är och mer specifikt ene är och vad det kommer ifrån. Vilka egenskaper har det och vad behöver man tänka på i bearbetningen av materialet.

 

Vilka verktyg kommer vara aktuella, namn, användningsområde, och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

 

Vad är ett slöjdföremål och vilka användningsområden finns det, är det skillnad på funktion idag gentemot för 100 år sedan, varför eller varför inte?

 

Få se ene i sin helhet och när det är sågat i mindre bitar för att få en förståelse för vad det kommer ifrån och hur det kan användas i slöjden.

 

 

Eleven kommer presenteras för uppgiften genom att de ska få formge en smörkniv som hämtat inspiration från ett djur, vilket får de själva bestämma. Vad behöver de tänka på innan och vad behöver de ta hänsyn till?

 

Vem ska använda den?

Vad begränsas av materialet?

Vad begränsas av verktygen?

Vad begränsas av formen?