👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Symaskinen - slöjdpåse, åk4

Skapad 2019-01-08 15:00 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Slöjd
I det här arbetsområdet ska du få lära dig att använda symaskinen som redskap. Du ska få lära dig hur man syr raksöm och sick-sack på rätt sätt och detta tränar du när du syr din egen slöjdpåse.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

 

 • Du ska lära dig att hantera symaskinen på ett säkert sätt.
 • Du ska lära dig några namn på symaskinens olika delar.
 • Du ska lära dig att följa muntliga instruktioner.

 

Så här ska vi arbeta...

Vi kommer att gå igenom namnen på symaskinens olika delar.Vi kommer att ha gemensam genomgång om  hur man hanterar symaskinen på ett säkert sätt. Vi kommer att gå igenom hur man trär symaskinen hur man syr raksöm och sick-sack. Du kommer att få träna på det när du syr din egen slöjdpåse. När påsen är klar kommer du att få göra ett enkelt textiltryck på den.
 

 

 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

 

 • hanterat de redskap och verktyg vi använt i arbetet med slöjdpåsen på ett säkert och ändamålsenligt sätt
 • kan använda de slöjdspecifika begrepp du lärt dig
 • kan följa instruktioner
 • har drivit ditt arbete framåt genom att lösa problem som uppstått och tagit egna initiativ

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  C 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  C 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  C 6
 • Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  A 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  A 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
  Sl  A 6