👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 4-5 Musikgenrer

Skapad 2019-01-08 15:25 i Parkskolan Norrtälje
Planering för arbetsområdet musikgenrer för åk 4-5
Grundskola 4 – 5 Musik
Du får lära dig om olika musikstilar, hur de låter, lite om deras historia och några kända kompositörer.

Innehåll

Musikgenrer

1. Musikgenrer

- några vanligt förekommande musikgenrer inom den västerländska musiktraditionen

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Se nedan

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Se nedan

4. Arbetssätt

Du kommer att få lyssna på musik från olika musikgenrer och få genomgångar av vad som kännetecknar de olika genrerna och vilka kända kompositörer som finns.

5. Bedömning

Läraren bedömer löpande hur väl du deltar i genomgångar och diskussioner. I slutet av arbetområdet kommer du att få göra en enkel kunskapskontroll för att visa vad du har lärt dig.

6. Kunskapskrav

- Du skall känna till genrerna klassisk musik, opera, musikal, visa, folkmusik, rock och pop

- Du skall kunna känna igen vilken genre ett musikstycke tillhör

- Du skall kunna namnen på några kända kompositörer

7. Matris

Se nedan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6

Matriser

Mu
Musik åk 4-5 Musikgenrer

Nivå 1
Nivå 2
Aspekt 1
Urskilja och ge exempel
Du kan med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Du kan med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.