👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Buddismen

Skapad 2019-01-08 15:38 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Religionskunskap
I det här området får ni lära er grundpelarna inom buddismen och hur man lever med tron.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.
  Re  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsreg­ler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  C 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  C 6
 • Eleven kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  C 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Re  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  A 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  A 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Re  A 6

Matriser

Re
Buddismen

Buddismen

E
C
A
Att leva som buddist
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
Du visar på grundläggande kunskap kring vad det innebär att leva som buddist.
Du visar på god kunskap kring vad det innebär att leva som buddist.
Du visar på mycket god kunskap kring vad det innebär att leva som buddist.
Buddismens grundaspekter
Du visar på grundläggande förståelse för buddismens grundpelare.
Du visar på god förståelse för buddismens grundpelare.
Du visar på mycket god förståelse för buddismens grundpelare.
Högtider och riter
Du visar att du har grundläggande kunskap om buddismens högtider och riter.
Du visar att du har god kunskap om buddismens högtider och riter.
Du visar att du har mycket god kunskap om buddismens högtider och riter.

Källkritik och moraliska frågor

E
C
A
Källkritik
Du använder dig av relativt trovärdiga källor och motiverar ditt val av källor på ett ok sätt.
Du använder dig av trovärdiga källor och motiverar ditt val av källor på ett utförligt sätt.
Du använder dig av trovärdiga källor och motiverar ditt val av källor på ett mycket utförligt sätt.
Moraliska frågor
Du tar till dig och tar ställning till moraliska frågor på ett enkelt sätt. Ta ställning och lyssna på andras tankar.
Du tar till dig och tar ställning till moraliska frågor på ett bra sätt. Ställ frågor, lyssna på svaren och ta ställning.
Du tar till dig och tar ställning till moraliska frågor på ett mycket bra sätt genom att lyssna på andras åsikter, reflektera kring dessa och problematisera frågorna (ställ frågor, ifrågasätt, vrid och vänd, ta ställning)