👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik F-klass

Skapad 2019-01-08 15:40 i Backa skola Tanum
Detta är Tanums kommuns planeringsmall, som används av förskoleklasser.
Grundskola F Matematik
Under läsåret i förskoleklass kommer du på ett lekfullt och undersökande sätt pröva matematik. Detta för att väcka en nyfikenhet och ett intresse kring matematiska begrepp samt att visa att matematik finns runt omkring oss hela tiden.Undervisningen skall bidra till att eleverna skapar en tilltro till sin förmåga att använda matematik i vardagen.

Innehåll

Mål – Se kopplingar till läroplanen nedan.

Du kommer att få lära dig/uppleva:

 • Väcka din nyfikenhet och förståelse för olika delar inom matematiken.
 • Upptäcka hur man har användning för matematiken i sin vardag.
 • Få kunskap om att matematik är mer än siffror och tal.
 • Känna till några matematiska begrepp.
 • Tänka och resonera kring matematik

Undervisning - Genomförande och tidsplan

Du kommer att få vara med om att....

 • Praktisk matematik i leken både inne och ute (spel, pussel bygga och konstruktion
 • Problemlösning både enskilt och i grupp
 • Arbeta med tärningen.
 • Vi använder oss dagligen av terminsalmanackan och veckodagarna för att utveckla förtrogenhet med tidsbegreppen. (igår, idag, imorgon, övermorgon, förrgår, vecka, månad, år etc)
 • Geometriska former (cirkel, kvadrat, rektangel och triangel)
 • Sortera och klassificera (färg,form och storlek)
 • Jämföra och beskriva storleksbegrepp: lång-kort, stor-liten, hög-låg, bred-smal, tjock-tunn osv)
 • Upptäcka mönster i vår omgivning
 • Känna till lägesord. (på, i, över, under osv)
 • Arbeta med talområdet 0-20  
 • Tidsuppfattning, uppleva tid, timglas, tidtagning.
 • Ordningstal (första, andra osv.)
 • Enkel mätning
 • Använda iPad inom ngr av matteområdena. 

Kommer att arbeta utifrån boken  Livet i Mattelande

Dokumentation

Du får visa vad du lärt dig genom att ....

Vi dokumenterar genom skapande verksamhet, resonemang och fotografering.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Gr lgr11  -