👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året runt åk 1

Skapad 2019-01-08 15:47 i Jonsereds skola F-5 Partille
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Vi har 4 årstider, vinter, vår, sommar och höst. Vad händer i naturen under de olika årstiderna? Hur anpassar sig djur och växter till de olika årstiderna. Vi kommer att arbeta med årstider, månader och veckodagar samt olika växter och djur.

Innehåll

Varför ska vi göra det här? 

Se exakta förmågor längre ner i planeringen.

De här förmågorna kommer stå i centrum under arbetsområdets gång:

 • Använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband i naturen och samhället.

Vad ska vi lära oss? 

Se exakta kunskapskrav  längre ner i planeringen

De här kunskapskraven kommer vi arbeta med under arbetsområdets gång: 

 • Veckodagarna
 • Månaderna
 • Årstidernas växlingar
 • Näringskedjor
 • Några djurs och växters livscykler 

 

Hur ska vi arbeta?

 • Samtal och diskussioner
 • Observationer och undersökningar
 • Läsa och skriva faktatexter
 • Genom olika typer av dokumentation
 • Titta på film
 • Bild

Hur ska du visa vad du kan?

 • Genom dina faktatexter och dokumentationer
 • Deltar i samtal
 • Genom att jämföra resultat
 • Kunna namnge några växter och djur och deras livscykler

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3