👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden åk6 VT 2019

Skapad 2019-01-08 15:55 i Getingeskolan Halmstad
Historia: Stormaktstiden
Grundskola 6 Historia
Detta arbetsområde handlar om Sverige under 1600 och 1700-talet. Detta var en period då Sverige utökade rikets gränser och svenskarna var ett fruktat folk i andra delar av Europa.

Innehåll

 

Arbetsområdet

Du ska få kunskaper om Sveriges stormaktstid. Denna tidsperiod handlar mycket om kungar, krig och fred men också om regalskeppet Vasa, snapphanar och häxor. Vi kommer också att prata om hur svenskar från olika samhällsklasser levde.

 

Målet med temat är att:

Du ska tillägna dig kunskaper kring tidsperioden stormaktstiden.

När arbetsområdet är avslutat ska du känna till och kunna resonera kring:

Vilken betydelse hade Gustav II Adolf för stormaktstiden? ( som hjälp kan man läsa s.114-121 i boken eller se film på SLI om Gustav II Adolf)

Vad innebar ståndssamhället? (film Historieätarna Stormaktstiden på Youtube eller s.102-103 i boken)

Hur levde människorna under stormaktstiden? (Vi har pratat om det och sett filmer det är svårt att sätta exakta sidor i boken om detta. Ett tips är att man läsa s. 144-146 i boken)

Varför Drottning Kristina lämnade Sverige ( som hjälp kan man läsa s.125-126 i boken eller se film på SLI om Kristina)

Hur förändrades kartan över Sverige under Stormaktstiden? (titta på kartorna på s.117, 121 och 130 i boken)

Vad innebar häxprocesserna? (som hjälp läs s.147 i boken)

Vilken betydelse hade Karl XII för stormaktstiden?(som hjälp kan man läsa s.135-138 i boken eller se film på SLI)

Varför lyckades Sverige bli en stormakt under denna tid?  (resonemangsfråga som inte går att koppla till en specifik sida)

Bilder som är kopplade till stormaktstiden  (resonemangsfråga som inte går att koppla till en specifik sida)

 

Kom ihåg det handlar inte om att kunna alla årtal och fakta utan att vi strävar efter att

Du ska utveckla din förmåga i att:

Historia:

  • Resonera kring händelser och historiska gestalter
  • Kritiskt granska, tolka och värdera källor.
  • Reflektera över din egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv.
  • Använda dig av historiska begrepp 

För att göra detta krävs dock historiska kunskaper så man kan inte bortse från fakta. 

Arbetssätt

  • För att få en överblick över tidsperioderna inleder vi med att skaffa oss baskunskaper kring Stormaktstiden. Detta genom att diskutera, läsa och titta på film.   

Redovisningsform

Vi kommer att ha ett test i slutet på arbetsområdet samt eventuellt några mindre arbetsuppgifter. 

 

Uppgifter

  • Frågor till boken 2

  • instuderingsfrågor: Stormaktstiden

  • frågor till boken

  • Frågor till boken: Gustav II Adolf & Trettioåriga kriget

Matriser

Hi
Historia åk 4-6

Ännu ej godtagbara kunskaper
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Tidsperioder
Jag har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Jag har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Jag har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Jag visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Jag visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Jag visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan jag använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan jag använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan jag använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Tolka och visa på spår
Jag kan tolka och visa på spår av historien i vår tid
Jag kan tolka och visa på spår av historien i vår tid
Jag kan tolka och visa på spår av historien i vår tid