👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik i hemmet

Skapad 2019-01-08 15:58 i Emanuelskolan Sjöbo
Grundskola 3 Teknik
I detta arbetsområdet ska vi prata om vad för teknik det finns hemma hos er. Vi kommer att läs, diskutera och jämföra olika tekniska lösningar. Vi ska även kolla mer specifikt på vart vi hittar de olika tekniska sakerna, kan vi hitta likheter och skillnader?

Innehåll

Konkretiserade mål/mål för arbetet
Vad ska eleven kunna?

Mål:

 • du ska känna igen vad som är teknik i ditt eget hem

 • du ska veta vart du hittar olika tekniska saker

 • du ska kunna resonera kring vad olika saker har gemensamt eller olikt

 

Vilka förmågor ska eleven träna? /förmågecirkeln (grundsärskolan)
- även “sociala mål/ värdegrundsmål”. kap 1-2

 • eleven ska träna på sin förmåga att använda tekniska lösningar i vardagslivet
 • eleven ska träna på hur man kan omsätta idéer till verklighet


Undervisning - arbetssätt
Vad ska eleven få undervisning om?

Tekniska saker i hemmet och hur de används. Även hur idéer kan bli verklighet.


Vilka centrala förmågor och begrepp ska vi träna?

Fokus på att identifiera tekniska lösningar.


Hur ska eleven lära?

Genomförande:

 

 • vi läser text tillsammans

 • vi stannar upp och ställer frågor på texten

 • vi jämför, testar och diskuterar olika lösningar

 • du arbetar enskilt med några uppgifter

 • extrauppgift är att göra en skylt till ditt rum

 

Aktiviteter.

 • läsa tillsammans
 • diskussioner
 • skriv övningar

 

Elevinflytande
På vilket sätt kommer eleverna få möjlighet att påverka undervisningen eller hur bedömningen ska gå till?
Hur förändrades arbetet efter elevernas delaktighet?

Eleverna önskar att få bygga mer saker. De vill även använda cromebooks mer vilket tillgodoses i nästa område.


Bedömning
Vad ska bedömas?

Bedömning sker på elevernas medverkande och det de lämnar in.


Vilka bedömningsaspekter ska läraren titta på? (matris, kriterier)

Matris kommer att användas.


Hur och när ska bedömningen gå till Slutuppgift - träningsuppgift kan beskrivas här.

Sker löpande och en slut bedömning när området avslutas.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6

Matriser

Tk
Teknik i hemmet

Teknik i hemmet

 • Tk   identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk   använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk  E 6   Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
 • Tk  E 6   Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Steg 4
Tekniska lösningar i vardagen
Du kan ge exempel på någon teknisk lösning som du har i ditt hem.
Du kan ge exempel på och berätta hur man använder några tekniska lösningar i ditt hem.
Du kan beskriva fler olika tekniska lösningar som kan finnas i ditt hem och andras.
Du kan beskriva fler olika tekniska lösningar som kan finnas i ditt hem och andras. Du kan även berätta vart i huset du kan hitta olika tekniska lösningar och vad de används till.
Ny aspekt
Med hjälp kan du beskriva några föremål som har förändrats över tiden.
Du kan tillsammans med en kompis komma fram till några olika föremål som har förändrats över tiden.
Du kan beskriva några olika föremål som har förändrats över tiden.
Du kan beskriva några olika föremål som har förändrats över tiden. Du kan även säga om det finns några fördelar eller nackdelar med föremålen.