👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - kapitel 4, bråk - Åk7

Skapad 2019-01-08 15:58 i Långsjöskolan Norrtälje
Bråk - vad är det och när möter du det i din vardag?
Grundskola 7 Matematik
Bråk - vad är det och när möter du det i din vardag?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Kunskaper du kommer får lära dig mer om 

 • vad ett bråk är
 • vad en andel är
 • att skriva ett tal i bråkform oh blandad form
 • att beräkna delen av det hela 
 • att jämföra bråk
 • att förlänga och förkorta bråk 
 • att addera och subtrahera bråk
 • att uttrycka andelar i bråkform och i decimalform

Bedömning

Formativt:

 • Med hjälp av exit tickets, diagnos och diskussionsuppgifter får du reda på vad du kan och vad du behöver utveckla.

Summativt:

 • Arbetsområdet avslutas med ett prov i 2 delar där du får visa vad du har lärt dig.
 • Du kan också visa dina förmågor genom att diskutera och resonera om matematik - vid diskussioner i grupp och i helklass.

Undervisning och arbetsformer

 • Arbete i boken, enskilt och i par. (Se detaljerad planering i Uppgift)
 • Genomgångar och diskussioner av de olika momenten i arbetsområdet.
 • Problemlösning och aktiviteter i grupp.

 

Tips för att hålla planering(gemensamt framtagna):

 

 • Följ planeringen - rätta och pricka av när du är färdig.
 • Ta hem matteboken och räkna ikapp om du är frånvarande eller hamnar efter.
 • Utnyttja det extra mattestödet på måndagar och onsdagar kl. 15.00-16.00
 • Använd tiden på lektionerna på ett bra sätt.
 • Om det behövs göra ett urval av uppgifterna. Be Magnus om hjälp.

Uppgifter

 • Prov och planering - Ma, bråk, kapitel 4

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9
 • I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 9

Matriser

Ma
Matematik - Bråk åk 7

Ej uppnått ännu
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Mycket goda kunskaper
Förståelse för bråkbegreppet
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Du har inte nått upp till kunskaps- kraven på denna aspekt.
Eleven visar grundläggande förståelse för bråk och decimalform. Eleven kan räkna med olika bråktal och göra enkla beräkningar med olika bråk.
Eleven visar god förståelse för bråkbegreppet och kan göra beräkningar i addition och subtraktion med bråktal. Eleven är relativt säker på att förkorta och förlänga bråktal.
Eleven visar mycket god förståelse för bråkbegreppet och kan göra avancerade beräkningar i addition och subtraktion med bråktal. Eleven är säker på att förkorta och förlänga bråktal.
Resonemangsförmåga
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Du har inte nått upp till kunskaps- kraven på denna aspekt.
Eleven kan föra enkla resonemang och ge förklaringar till hur man använder bråktal och hur beräkningar med dessa kan göras.
Eleven kan göra något djupare reflektioner och föra diskussioner kring hur beräkningar med bråktal kan genomföras. Eleven visar goda kunskaper kring bråktals uppbyggnad.
Eleven kan dra avancerade slutsatser och föra tydliga argument kring hur beräkningar med bråktal kan genomföras. Eleven visar mycket goda kunskaper kring bråktals uppbyggnad.
Problemlösning
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Du har inte nått upp till kunskaps- kraven på denna aspekt.
Eleven kan lösa enkla textuppgifter och problem som behandlar bråktal. Eleven kan utifrån bild och text lösa enkla problem.
Eleven kan lösa problem som kräver uträkningar i flera steg. Eleven kan se mönster för att lösa problemen och visar tydligt hur man löst problemet.
Eleven kan lösa avancerade problem med uträkningar av svåra tal i flera steg. Eleven kan dela upp uppgiften för att kunna se de olika stegen som behöver beräknas.
Metoder
Du har inte nått upp till kunskaps- kraven på denna aspekt.
Eleven kan lösa enkla rutinuppgifter med bråk.
Eleven kan lösa enkla och en del svårare rutinuppgifter med bråk, t ex kunna jämföra bråk, addera och subtrahera bråk samt beräkna antalet och delen.
Eleven kan på ett säkert sätt lösa de allra flesta rutinuppgifterna med bråk.