👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud, ljus och luft

Skapad 2019-01-08 16:11 i Kyrkskolan Flen
Ljud, ljus och luft för åk 3
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Luft, ljud och ljus

Innehåll

Till dig som elev:

Arbetsområdet

Ljud, ljus och luft, dessa ser hör och kanske t o m känner vi varje dag. Men visste du att luften är livsviktig, något som vi bara måste ha. Fast tänker vi ofta på denna osynliga "sak"? Vad är egentligen luft? Vad består luft av? Var finns luft? Väger luft? Tar luft plats?

Vad är ljud? Musik, prat, snack, pip, skäll...! Men vad är det egentligen?! Hur kommer det sig att vi kan höra ljud?

Ljuset är det första vi ser när vi vaknar på morgonen men vad är egentligen ljus? Var kommer ljuset ifrån? Ser vi allt ljus?

Mål

Att du kort ska kunna berätta om:
-  vad luft är
- vad består luft av
- var finns luft?

- luftens egenskaper

Att du kort ska kunna berätta om:
- hur ljud uppstår
- hur ljud förs vidare
- konservera ljud, nu och då

Att du kort ska kunna berätta om:
- vad ljus är.
- Var kommer ljuset ifrån

 

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta mycket att genom diskussioner och laborationer ta reda på olika fakta om vad luft, ljus och ljud är. Vi kommer också titta på film och diskutera gemensamt.

Redovisningsform

Ni kommer att redovisa det ni lär er genom att aktivt arbeta med uppgifter och deltaga i diskussioner samt grupparbete, exempelvis genom laborationer.

Bedömning

Vi gör för- och eftertest inför arbetsområdet som jag kommer bedöma. Under arbetets gång kommer jag även delvis bedöma arbetsinsatsen enligt matrisen nedan.

Reflektion

I slutet av arbetsområdet kommer vi att utvärdera enskilt och i helklass.
Vad har du lärt dig?
Vad var roligt? Vad var mindre roligt?
Vad tyckte du var lätt? Vad tyckte du var svårt?
Vad kunde göras bättre? Hur skulle man kunna göra detta bättre?
Avslutningsvis diskuterar klassen och läraren och ger förslag på förbättringar.

Till dig som lärare:

Övergripande mål och riktlinjer

Syfte

Centralt innehåll

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  Fy  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Fy  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  Ke  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  Ke  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Ke  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  Fy   3
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  Ke   3
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  Ke   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  Ke   3

Matriser

NO
NO åk 1-3

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs tre.
Medverka i samtal och diskussioner
Du deltar i samtal och diskussioner.
Du deltar aktivt i samtal och diskussioner.
Du för enkla samtal och diskussioner.
Du framför åsikter utan att motivera dem.
Utföra enkla undersökningar.
Du kan med kontinuerligt stöd av pedagog utföra fältstudier, enkla undersökningar och observationer. Du kan sortera utifrån observationer.
Du kan med visst stöd av pedagog utföra fältstudier, enkla undersökningar och observationer. Du kan sortera utifrån undersökningar.
Du kan utifrån tydliga instruktioner utföra fältstudier, enkla undersökningar och observationer. Du kan sortera utifrån olika egenskaper.
Du deltar i undersökningar och kan till viss del följa en arbetsgång. Du kan ge exempel på några likheter och skillnader.
Dokumentera, utvärdera och redovisa gjorda undersökningar
Du gör en enkel dokumentation.
Du gör en strukturerad dokumentation.
Du dokumenterar och använder dig av din dokumentation i diskussioner och samtal. Du gör någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
Du kan med visst stöd presentera och utvärdera en utförd undersökning.
Beskriva, berätta och se samband.
Du kan till viss del beskriva och berätta något från ämnesområdet.
Du kan beskriva och berätta något från ämnesområdet.
Du kan beskriva och ge exempel på enkla samband inom ämnesområdet.
Du har kunskaper om arbetsområdet, men blandar naturvetenskapliga begrepp med vardagsspråk.