Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Väcka lust för matematik

Skapad 2019-01-08 18:07 i Klöverstugans förskola Svedala
Förskola
Gnistan och myllans pedagogiska planering i matematik.

Innehåll

Pedagogisk planering Fröhuset och Klöverstugans förskolor

 

Upprättat december 2018 för att gälla våren 2019 

Av Jessica, Anna, Camilla L, Veronika, Camilla O och Maria

 

Var är vi? (Nuläge/syfte)

Vi har sett att barnen börjat att visa intresse för matematik på olika sätt. Barnen är olika långt komna i sina matematiska förmågor och ska få utmanas utifrån dessa. 

 

Vart ska vi? (Mål, förmågor, vad vill vi se när vi har arbetat med området?)

Varje barn ska få möjlighet att utveckla sin matematiska förmåga efter egna förutsättningar, uppleva tillfredsställelse över framsteg samt känna tilltro till sin egen förmåga och därmed kunna lära och använda matematik såväl i vardag som i framtida sammanhang.

Kärnämnen:

Minne: att komma ihåg och uppleva förväntan.

Abstraktion: att symbolisera och bilda begrepp.

 

Hur gör vi? (Planera/genomför/dokumentation/reflektion)

Planerade lektioner varje vecka i mindre grupper. 

 

 • Taluppfattning 1-5, grundläggande taluppfattning att räkna 1-5
 • Färger, urskilja och benämna färger
 • Former
 • Urskilja prepositioner
 • Kimslek
 • TAKK tecken, använder matematiska begrepp
 • Klassificera och jämföra i antal, storlek, färger
 • Sortera
 • Sagor med matematiskt innehåll

 

Genom undervisningen vill vi att barnen utvecklar ett transdisciplinärt lärande.

 

Vi kommer att observera, fotografera, filma och anteckna löpande i såväl de vuxenstyrda undervisningsstunderna som i barnens egna lek och lärsituationer. Dokumentera i Unikum på gruppnivå samt minst ett lärloggsinlägg per barn kopplat till det matematiska arbetet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: