Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik

Skapad 2019-01-08 18:14 i Rinkebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Fysik Teknik
De flesta av oss passerar dagligen hus, broar, viadukter eller master av olika slag. De är alla exempel på konstruktioner där hållfasthet och stabilitet är viktigt. Hållfasthet kan även handla om att göra förpackningar tillräckligt starka och stabila för att tåla krafter som de är utsatta för eller vilken belastning en hisslina ska tåla för att vi säkert ska våga åka med hissen.

Innehåll

1. Syfte med undervisningen - Varför gör du det här? Vilken nytta har du av det?

Att förstå och använda nya ord och begrepp

Att använda teknikens uttrycksätt i samband med arbetet med tekniska konstruktioner (skisser, ritningar, bilder etc.

Att upptäcka och förstå hur olika material fungerar i olika konstruktioner.

Att veta hur man kan hitta olika lösningar på problem genom att t.ex. pröva sig fram

2. Centralt innehåll - Vad ska du arbeta med?

Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.

Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.

Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

 

3. Arbetssätt - Hur ska du arbeta?

  • gemensamma genomgångar
  • läsa och diskutera innehållet i faktatexter
  • arbetsprocessen i ämnet teknik, göra skisser och modeller
  • söka information om olika broar och material
  • jämföra olika brokonstruktioner
  • bygga en modell av en bro
  • utvärdera din arbetsinsats efter avslutat arbete

4. Hjälp - Hur får du stöd för att klara arbetet?

Testa dig själv genom att använda olika diagnoser läraren erbjuder, Instuderingsuppgifter inför provet, videoklipp på Clio, Studi och You Tube eller tekniska hjälp vid redovisningar.

5. Redovisningsform - Hur och när ska du visa vad du kan?

  • Beskriva olika typer av broar, hur de är uppbyggda och vilket material som används samt vad de olika brotyperna har gemensamt (se samband mellan dem).
  • Bygga modeller.
  • Visa med hjälp av skisser eller texter hur du ska arbeta. Du visar hur du har tänkt.

 

Uppgifter

Matriser

Fy Tk
Kunskapskrav från Lgr11

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Begrepp
Du kan förklara några av de begrepp som vi jobbat med.
Du kan förklara flera av de begrepp som vi jobbat med.
Du kan förklara de flesta av de begrepp som vi jobbat med.
Resonemang
Du har kunskaper om material och dess egenskaper, samt hållfasta och stabila konstruktioner. Dina resonemang är enkla och du använder något sambandsord.
Du har goda kunskaper om material och dess egenskaper, samt hållfasta och stabila konstruktioner. Ibland är dina resonemang mer utvecklade med olika sambandsord.
Du har mycket goda kunskaper om material och dess egenskaper, samt hållfasta och stabila konstruktioner. Du resonerar i flera led och använder olika sambandsord.
Konstruktion
Du klarar uppgifterna när vi bygger konstruktioner men du behöver hjälp och har svårt att komma framåt. Du bygger enkla modeller.
Du klarar uppgifterna och förbättrar dina idéer när vi bygger konstruktioner. Du behöver lite hjälp men jobbar själv och kommer framåt. Du bygger utvecklade modeller.
Du klarar uppgifterna och förbättrar dina idéer när vi bygger konstruktioner. Du jobbar självständigt och bygger välutvecklade modeller.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: