👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt åk 4 Vinsta västra

Skapad 2019-01-08 19:38 i Vinsta grundskola västra Stockholm Grundskolor
Lag och rätt.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
I det här ämnesområdet ska du få läsa om Lag och Rätt: Varför finns det lagar? Varför straffar vi brottslingar? Varför begår människor brott? Hur påverkas förövaren, brottsoffret och samhället av kriminalitet? Vilka rättigheter har alla människor i världen?

Innehåll

Du ska efter det här arbetsområdet kunna följande:

 • resonera kring lagar och regler och varför de behövs i vårt samhälle
 • redogöra i grova drag för vad som händer när någon begår ett brott.
 • använda centrala begrepp på ett fungerande sätt. 
 • värdera och uttrycka olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med resonemang och argument
 • Pedagogisk  planering

  Lag och rätt

  Syfte från Lgr 11

  ”Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  ·         reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

  ·         analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

  ·         uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

  ·         söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,

  ·         reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

   

  Huvudsakligt centralt innehåll:

   

  Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll

  I årskurs 4–6

  ·         Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.

  ·         De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

   

  Mål med arbetsområdet:

  Efter avslutat arbetsområde ska du:

  ·         Ha kunskaper om vad lagar, regler och normer är och varför vi har dem.

  ·         Känna till hur det fungerar från brott till dom och straff.

  ·         Ha kunskap om några olika yrken som finns som arbetar med lagar och regler.

  ·         Ha utvecklat din förståelse för konsekvenserna av att inte följa lagar och regler.

  Undervisning:

   

  ·         Vi arbetar med läroboken, där vi läser och diskuterar både enskilt och i grupp.

  ·         Lärarna har gemensamma genomgångar och vi tittar på filmer tillsammans.

  ·         Träna förmågan att uttrycka tankar och åsikter muntligt och skriftligt.

   

                                                          

   

  Förmågor som tränas och bedöms:

  Din förmåga att använda områdets begrepp  på ett riktigt sätt. (begreppslig förmåga)

  Din förmåga att se likheter och skillnader och göra jämförelser.(analysförmåga)

  Din förmåga att leta olika källor till ditt arbete och kritiskt granska dem.(förmåga att hantera information.)

  Din förmåga att diskutera, argumentera och uttrycka egna åsikter.(kommunikativ förmåga)

  Din förmåga att reflektera över orsaker och konsekvenser i händelseförloppet.(metakognitiv förmåga)

   

   

  Under arbetsområdet har vi muntliga och skriftliga läxförhör.

   

   

   

   

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6