👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tekniska system

Skapad 2019-01-08 20:10 i Furulundsskolan Halmstad
Grundskola 8 Teknik
Du kommer att lära dig hur olika tekniska delar hänger ihop för att en process ska fungera.

Innehåll

Syfte: Få förståelse hur tekniska system fungerar och hänger samman.

 

Mål: Du ska efter arbetsområdet kunna:

 • Förklara ett tekniska system i textform
 • Förklara ett tekniskt system i flödesschema
 • Förstå hur tekniska system hänger samman och är beroende av varandra

 

Arbetsgång: Föreläsning, film, grupparbete och enskilt arbete

 

Bedömning: Inlämningsuppgift, se bifogad bedömningsmatris

Uppgifter

 • Lektionsuppgift - Processer som tillverkar mat och dryck

 • Lektionsuppgift: Tekniska system - inlämningsuppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk

Matriser

Tk
Teknik - Tekniska system

Tekniska lösningar

E
C
A
Identifiera och analysera (I) Beskriva och förklara begrepp (B)
Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion. Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
 • Tk
Eleven når ej godkänd kunskapsnivå.
Du gör ett enkelt flödesschema och för till viss del underbyggda resonemang kring hur de tekniska systemet fungerar.
Du gör ett utvecklat flödesschema och för relativt väl underbyggda resonemang kring hur det tekniska systemet fungerar. Du visar på minst två sätt hur systemet påverkas och/eller är beroende av andra tekniska system.
Du gör ett väl utvecklat flödes-schema och för väl under-byggda resonemang kring hur det tekniska systemet fungerar. Du visar på flera sätt hur systemet påverkas och/eller är beroende av andra tekniska system