👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stenröse Hemkunskap klass sol 19

Skapad 2019-01-08 21:02 i Stenröseskolan Lunds för- och grundskolor
grundsärskola inriktning träningsskola
Grundsärskola 1 – 9 Vardagsaktiviteter Verklighetsuppfattning
Vi hjälps åt att bereda en nyttig frukost.

Innehåll

Syfte och kunskapsmål

Eleven lär sig hur man hantera livsmedel.

Eleven lär sig vilka steg som tillhör när man förbereder inför en måltid.

Eleven provar olika sorters nyttiga frukostar.

 

Centralt innehåll

Se kopplingar till läroplanen nedan.

Arbetssätt

Gemensamt väljer och hanterar vi frukt, gröt, matbröd mm.

Eleverna är delaktiga genom att välja ingredienserna, följa recept, hantera livsmedlen och städa undan.

Under måltiden pratar vi om smak och sinnesintryck.

 

 

 

 

 

Bedömning

Målet är uppfyllt när du:

- väljer bland ingredienserna, använder din motorik och dina sinnen för att undersöka och förbereda ingredienserna.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
  VAA
 • Centralt innehåll
 • Recept och instruktioner och hur de kan följas.
  VAA  1-3
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  VAA  1-3
 • Hygien och rengöring vid hantering och tillagning av livsmedel.
  VAA  1-3
 • Redskap som används i hemmet.
  VAA  1-3
 • Olycksrisker i hemmet och hur de kan förebyggas.
  VAA  1-3
 • Människans upplevelser med hjälp av olika sinnen.
  VEU  1-3
 • Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras utifrån sina egenskaper.
  VEU  1-3
 • Strukturer och egenskaper hos olika material och hur de kan upplevas, till exempel varmt, blankt och mjukt.
  VEU  1-3
 • Konsekvenser av olika val och handlingar som rör kroppen.
  VEU  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i matlagning och andra arbetsuppgifter som förekommer i vardagsmiljö.
  VAA   9
 • I arbetet deltar eleven i att använda redskap och livsmedel på ett säkert och fungerande sätt.
  VAA   9
 • Utifrån att eleven urskiljer och reagerar på olika egenskaper hos vardagsföremål kan eleven delta i att göra val.
  VEU   9