Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FRIPP: Mellis

Skapad 2019-01-08 21:17 i Vessigebroskolan Falkenberg
Ny planeringsmall för fritidshem/FRIPP i Falkenbergs kommun ht-2018
Grundskola F – 6
Mellanmålet är en arena för socialt samspel, tid för reflektion och språklig utveckling.

Innehåll

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Varför ska eleven lära sig detta? Vad ska eleven förstå? Vilka förmågor ska eleven utveckla? 
 • kommunikationsförmåga, samarbetsförmåga,
 • utveckla kamratrelationer, känna trygghet och tillhörighet, samspel med andra, ta tillvara på olikheter och mångfald, delaktighet, inflytande och ansvar. 
 

Mål i styrdokumenten (koppla till läroplansmål del 1, 2 och/eller 4, Allmänna råd för fritidshem och/eller skolans kursplan):

Elevernas intressen, initiativ och behov 

Mellanmålet har under en period upplevts oroligt och rörigt. Många har svårt att komma till ro och slappna av. Elevernas intressen har följts upp vid fritidsråd och följande önskemål har uppkommit kring aktiviteter under mellanmålet: lyssna på musik, lösa gåtor, se på film, knep och knåppapper, Lilla aktuellt, bild på brasa eller akvarium, popquiz.

Utvärderingen 

 • Har aktiviteterna givit någon effekt på de oroliga mellanmålen?
 • Vilka aktiviteter fungerar bäst under mellanmålet?

Utvärderingen genomförs så här:

Utvärdering sker på planering varje vecka för att följa upp vad som är positivt och vad som är negativt. 

Undervisning, arbetsformer, aktiviteter och lärmiljö

Följande aktiviteter genomförs:

Samtal om olika frågor, korsord, frågesport, musikquiz, Lilla aktuellt, Sveriges radios dramatiseringar. 

Lärmiljön används på följande sätt:

Vi använder matsalen samt Vampyrens fritidshem för att hitta olika arenor som funkar för de olika aktiviteterna.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: