Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse till musik

Skapad 2019-01-08 22:00 i Långsjöskolan Norrtälje
Dans och skridskor
Grundskola F – 9 Idrott och hälsa
Vi tränar på att röra oss till musik Vi lär oss om dansens historia och betydelse i samhället Vi skapar egna danser till musik.

Innehåll

Tidsperiod: v. 45-51 2020

 

Lektionsinnehåll

*Vi lär oss om dansens historia och betydelse i samhället

Vi lär oss musikteori inför skapandet av egen dans

Vi arbetar i grupper och tränar på att skapa egna danser.

Vi lär oss några traditionella och moderna danser

Vi skapar en egen dans

 

Bedömning

Formativ:

 • Självbedömning av din egen insats på dagens lektion efter avslutad aktivitet 

 • Kamratbedömning med feedback 

 • Reflektion och samtal i gruppen.

 • Kontinuerlig feedback under lektionstid.

Summativ:

*Hur väl du kan anpassa dina rörelser till takt, rytm och sammanhang under dansen

Dansen filmas och lämnas in

 

För att klara av kunskapskraven kommer du att behöva;

Du deltar efter bästa förmåga.

Du planerar för aktivitet genom att du ta med dig kläder efter aktivitet.

Du känner till och använder dig av reglerna i t ex lekar och aktiviteter.

Du värmer alltid upp innan aktivitet för att förebygga skador.

Du är med och övar på de olika momenten för att visa vad du kan.

Detta skall du tänka på under lektionerna i Idrott och Hälsa

Du är rätt utrustad till idrotten, d.v.s ombyteskläder, inne/uteskor och handduk.

Du deltar aktivt och gör ditt bästa utifrån dina förutsättningar.

Du respekterar säkerhetsbestämmelserna och du tar hänsyn, visar förståelse och respekt för kamrater och lärare.

Du visar sportsligt uppträdande genom att vara hjälpsam, ha respekt för andras olikheter.

Du tar hand om din personliga hygien genom att du duschar och byter om.

Uppgifter

 • Skapa en dans

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.
  Idh  7-9
 • Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  E 9
 • I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
  Idh  E 9

Matriser

Idh
Idrott och hälsa - vt19 period 1 - åk7-9

Ej uppnått ännu
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Mycket goda kunskaper
Dans och rörelser till musik
Du har inte deltagit eller inte klarat att hitta takten trots hjälp med att räkna in eller att sätta enklare steg med benen.
Du behöver hjälp att räkna in takten och fortsatt hålla den Du sätter enklare steg med benen.
Du håller oftast takten och hittar snabbt tillbaka om du tappar bort den. Du klarar sammansatta steg. Du sätter stegen med benen och i stor utsträckning får du med armarna. Du visar ofta en god inlevelse och känsla för dansen.
Du håller takten på egen hand dansen igenom. Du rör dig med väl koordinerade rörelser. Du sätter stegen med benen och med armarna. Du visar mycket god inlevelse och känsla för dansen.
Lektionsarbete
Du har inte deltagit eller inte klarat av att bidra till gruppens arbete.
Du deltar i de olika danserna och anstränger sig på lektionerna.
Du är till viss del drivande och engagerad i danserna och i grupparbetet, samt deltar med stor ansträngning på de olika lektionerna.
Du arbetar mycket aktivt i de olika danserna och är engagerad och drivande under lektionerna och i grupparbetet. Tar stort ansvar för arbetet under lektionerna och gör alltid sitt bästa.
Skridskoåkning
Du har inte deltagit eller inte klarat av ta dig över isen med skridskor och hjälp.
Du klarar av att ta dig framåt på skridskorna, du kan bromsa med viss precision och du har viss balans på isen.
Du klarar av att åka framåt och bromsa med ordentliga skridskoskär och god teknik och balans. Du klarar att till viss del åka baklänges. Du åker med bra flyt.
Du klarar med god teknik och balans att åka framåt, baklänges, bromsa samt åka med översteg. Du åker på ett säkert sätt med mycket bra flyt, fart och koordination.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: