Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism och Buddism åk. 5

Skapad 2019-01-09 09:40 i Lackarebäcksskolan Mölndals Stad
Ämne/arbetsområde, årskurs, termin
Grundskola 1 – 6 Religionskunskap
Vi ska lära oss grunderna till Hinduism och Buddism. Vi ska undersöka hur dess betydelse har utformat det samhälle vi har idag.

Innehåll

Syfte

 

Stäng

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

 Vi ska undersöka hur dagens samhälle utformats utifrån ideologierna inom dessa religioner.

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att läsa och arbeta utifrån lärargenomgångar,  läroböcker, se filmer och diskutera. Vi avslutar med läxor där ni ska jämföra likheter och skillnader mellan Hinduism och Buddism. 

Det här kommer vi att bedöma:

 Engagemang på lektioner, deltagande i diskussioner, förståelse för kunskapen och utförandet av era läxor

 

 Vi jobbar mot dessa kunskapskrav (godtagbar nivå år 3, E nivå år 6):

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  Re  1-3
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: