👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik Pneumatik åk8 v3-18 VT19

Skapad 2019-01-09 10:29 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Teknik
Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt.

Innehåll

Innehåll:

1.       Skriv en kort text med korta svar på frågorna: 

Pneumatik – vad är det? 

Hur fungerar det? 
Vad används det till? 

När uppfanns den? 

Vad är det för skillnad på pneumatik och hydraulik? 
 

2.       Konstruktionsbygge, grupparbete 

Ni ska bygga en konstruktion med funktioner som kan styras med hjälp av pneumatik eller hydraulik. Börja med att brainstorma och rita skisser. Färdigställ med hjälp av ovan nämnda material en konstruktion som kan styras med hjälp av pneumatik/hydraulik. Skriv loggbok. Tänk på säkerhet vid arbete. 

 

Material: Ni kommer att få sprutor (i olika storlekar utan kanyler), gummislangar (som sprutorna kan kopplas ihop med), T-kopplingar, kopplingar med ventiler, limpistoler, träbitar, trähjul, snöre, träpinnar samt olika varianter av kartong. 

 

Loggbok: Varje lektion ska ni skriva om arbetsprocessen: 

Datum 

Vad har du gjort idag? 

Vad ska du göra på nästa lektion? 

Ta bild (fotografera) / skissa din konstruktion 
 

3.       Rita en enskild ritning och skriva en text som beskriver konstruktionens funktioner, hur olika delar samverkar, vilka idéer har bearbetats och förverkligats under arbetsgång, och ge förslag på alternativ lösning. Ritning och text ska lämnas in, texten kan användas som stöd på redovisningen. 

 

Veckoplannering

Vecka

Innehåll

3

Intro Teknik, pneumatik och hydraulik

4

Mer om tryck, pneumatik och hydraulik

5

Välj konstruktion och börja skissa

6

Konstruktion

7

Konstruktion

8

Konstruktion

9

Påsklov

10

Konstruktion

11

Konstruktion

12

Konstruktion/Ritningar

13

Konstruktion/Ritningar

14

Konstruktion/Ritningar

15

Konstruktion/Ritningar

16

Påsklov

17

Förberedelse inför redovisning

18

Redovisning

 

 

Bedömning:

Ditt arbete kommer att bedömas fortlöpande under lektionerna samt vid redovisning och inlämning av:

Konstruktion

Ritningar

Text

 

 

E 

C 

A 

Konstruktion 

Du skall kunna bygga en fungerande konstruktion som styrs med hjälp av pneumatik/hydraulik 

Något i konstruktionen skall kunna röra på sig på något sätt. 

Du skall kunna bygga en fungerande pneumatisk/hydraulisk 

konstruktion som har en tydlig och verklighetstrogen funktion. 

Du skall kunna bygga en fungerande pneumatisk/hydraulisk konstruktion med god hållfasthet som har en tydlig verklighetstrogen funktion och estetik. 

Förklara hur din konstruktion fungerar 

Du skall kunna berätta vad din konstruktion kan göra och förklara något om hur de olika delarna samverkar. 

 

 

Du skall kunna berätta vad din konstruktion kan göra och förklara utförligt om hur de olika delarna samverkar. 

 

Du skall kunna berätta vad din konstruktion kan göra och förklara utförligt om hur de olika delarna samverkar. 

Du skall också kunna motivera varför du har använt de olika delarna på olika platser i konstruktionen samt kunna förklara vad som skulle hända om du byter ut eller byter plats på några av komponenterna. 

Arbetsprocess 

Du kan komma på någon idé som du sedan kan förverkliga i din konstruktion. 

 

Du kan komma på några ändamålsenliga idéer som sedan kan bearbetas och förverkligas i din konstruktion. 

Du kan komma på några ändamålsenliga idéer som du sedan kan bearbeta självständigt och förverkliga i din konstruktion. 

Teknikutveckling 

 

Ge ett exempel på alternativ lösning av den tekniska konstruktionen, ange någon fördel med teknikvalet utifrån behovet.  

Du ska kunna ge ett exempel på hur tekniken har ändrats genom tiden utifrån behovet. Visa på någon fördel med teknikerna. 

Du ska ge ett exempel på alternativ lösning. Du ska kunna visa på fördelar och nackdelar med tekniken och hur den har ändrats beroende på behov.  

Ritning 

Använt linjal. En vy rätt.

 

Använt linjal. Två vyer rätt.

Använt hjälplinjer.

Måtten korrekt utsätta. 

Måttlinjer med pilar korrekt ritade.

Tydlig skillnad mellan konturlinjer, hjälplinjer och mått gränslinjer.

Använt linjal. Tre vyer rätt. 

Använt hjälplinjer.

Måtten korrekt utsätta, ingen dubbelmåttsättning. 

Måttlinjer med pilar korrekt ritade. 

Tydlig skillnad mellan konturlinjer, hjälplinjer och mått gränslinjer.

Alla vyer med dold konturlinje rätt. Snyggt och prydligt 

Uppgifter

 • Inlämning Pneumatikprojekt

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.
  Tk  7-9
 • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
  Tk  7-9