Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema vatten

Skapad 2019-01-09 10:40 i Granbergsskolan F-6 Bollnäs
Vatten
Grundskola 4 Kemi Fysik
Har du lyssnat efter ljudet av is som krossas när du trampar sönder isen på en vattenpöl? Har du släckt törsten med ett glas isvatten? Vatten har du omkring dig överallt men har du någonsin funderat på när vatten blir till is och hur moln blir till? Du ska genom olika undersökningar få upptäcka vatten på helt nya sätt. I arbetsområdet får du läsa tre texter om vatten. Du får träna på att göra undersökningar som en kemist. I undersökningarna ska du få upptäcka olika egenskaper hos vatten. Dessutom får du träna på att formulera hypoteser, genomföra experiment och utvärdera deras resultat. Som avslutning får du prova att planera en undersökning själv.

Innehåll

 

 

Vi kommer under några veckor arbeta med ett område som handlar om vatten. Efter avslutat område ska du kunna besvara och resonera kring frågorna:

 
1. Hur ser en vattenmolekyl ut?
2. Hur funderar vattnets kretslopp? Vad betyder begreppen avdunstar, kondensering, nederbörd.
3. Vad är filtrering?
4. Vad är ytspänning?
5. Vilka olika faser kan vatten befinna sig i?
 
 
Vi kommer arbete enskilt, i mindre grupper samt har gemensamma genomgångar och diskussioner i klassen. Vi kommer under arbetet att :
 
 • ställa hypoteser
 • genomföra experiment och dokumentera dem. 
 • se filmer
 • skapa egna skisser och modeller över vattnets kretslopp och vattenrening
 • diskutera och samtala
 • redovisa ditt arbete för andra
 • läsa faktatexter och svara på frågor till texten

Bedömning - vad och hur

 • planera och genomföra undersökningar och experiment 
 • använda kemins och fysikens ord och begrepp för att enkelt förklara vatten och dess egenskaper.

Uppgifter

 • Ej namngiven

 • Arbetsmaterial

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: