👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på NO VT 2019 - Luft och vatten

Skapad 2019-01-09 10:47 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Grundskola 4 Biologi Kemi
Utan vatten finns inget liv. Allt som lever är beroende av vatten. Det finns vatten i marken, i luften och i haven. Det mesta av vattnet kan vi inte dricka för det är för salt. Men om du är törstig kan du ta ett glas vatten från kranen. I vårt land har vi gott om vatten. Men var kommer vattnet i kranen ifrån?

Innehåll

Du kopplar nu förmågor och kunskapskrav längst ner. 

I arbetet utvecklar du din kunskap om:

 • vad en vattenmolekyl består av
 • vattnets olika former
 •  vattnets kretslopp
 •  att vissa ämnen kan lösas i vatten
 • att kunna berätta var vattnet i kranen kommer från
 • att beskriva vad luft är
 • att diskutera hur människan kan påverka vatten och luft
 • Hur man genomföra en undersökning

Ord och begrepp som vi kommer att arbeta med och använda i diskussioner.

saltvatten, sötvatten, grundvatten, luftfuktighet, vattenånga, atom, molekyl, flytande form, fast form, gasform, smälta, kondensera, kondens, avdunsta, dagg, imma, kretslopp, lösningsmedel, lösa, förorenat, avgaser, utsläpp, vattentäkt, vattenverk, vattentorn, filter, filtreras, klor, vattenledning, reningsverk, avloppsvatten, slam, atmosfär, gaser, kväve, syre, koldioxid, växthusgaser, metangas.

Så här kommer vi att arbeta:

 • Läsa faktatexter och bearbeta dem
 • Se filmer
 • Skriva och dokumentera
 • Lyssna till lärares genomgångar
 • Diskutera och resonera kring det vi lärt oss muntligt och skriftligt
 • Genomföra experiment

 

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

 • hur du genomför dina undersökningar och experiment
 • hur du samtalar och diskuterar
 • hur du använder ord och begrepp som hör till ämnet
 • hur väl du kan beskriva och förklara

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Bi Ke
Koll på NO VT 2019 - Luft och vatten

Rubrik 1

Kan till viss del/behöver träna mer
Har godtagbara kunskaper/kan oftast
Har mer än godtagbara kunskaper/är säker
Jag kan göra undersökningar.
Jag kan beskriva vattnets egenskaper.
Jag kan beskriva vattnets kretslopp.
Jag kan beskriva luftens sammansättning.
Jag kan beskriva var vattnet i kranen kommer ifrån.
Jag kan ge exempel på ämnen som löser sig i vatten