👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia. Medeltiden 1100-1350

Skapad 2019-01-09 10:54 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Historia
Vi arbetar med den första delen av medeltiden.

Innehåll

I det här arbetsområdet kommer vi att samtala, se på film och göra uppgifter som handlar om olika händelser och företeelser under den tidigare delen av medeltiden. Vi lär oss om hur de nordiska staterna bildades och vilken betydelse det innebar att kristendomen kom till Norden. Levnadsvillkor för människor i olika samhällsklasser är också något vi lär oss om och varför det fanns riddare.

Tillsammans bestämmer vi hur du ska visa dina kunskaper om Medeltiden när vi är klara med arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6