Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia åk 9 - Aldrig mera krig!

Skapad 2019-01-09 11:37 i Katarina Norra skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Historia
- Aldrig mera krig! Så sa man efter första världskriget men nu när vi tittar tillbaka på historien så blev det inte så. Utan istället hamnade världen i ett nytt världskrig bara 20 år efter det första. Varför blev det så? Vad hände under det kriget? Vad blev konsekvenserna av det kriget? Det och mer ska vi ta reda på i det här arbetsområdet.

Innehåll

Arbetsområdet kommer vara indelad i tre olika moment där vi fokuserar på olika delar av historien men också olika kunskapskrav.

 

Tema 1: Mellankrigstiden

 

Fråga: Vilka händelser under mellankrigstiden orsakade andra världskriget? Hur fick Hitler och Nazistpartiet makten i Tyskland?

 

Bedömning: Prov: Orsakerna till andra världskriget 

 

 

Kunskaper

om olika historiska förhållanden

grundläggande kunskaper

goda kunskapr

mycket goda kunskaper.

 

Orsaker/konsekvenser

( t ex visar på orsaker/konsekvenser

av olika händelser i historien)

… visar det genom att

föra  enkla och till viss del underbyggda resonemang.

… visar det genom att

föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.

… visar det genom att

föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang.

 

Begrepp

(använder historiska begrepp i sina beskrivningar)

…ett i huvudsak fungerande sätt

…ett relativt väl fungerande sätt

…ett väl fungerande sätt

 

 

Tema 2: Om detta må jag berätta! Ett samarbete med svenskan

 

 Bedömning: En utredande text i samarbeta med svenskan

 

 

Samband

(t ex visar på samband mellan olika tidsperioder)

… beskriver enkla samband

…beskriver förhållandevis komplexa samband.

…beskriver komplexa samband

 

Historisk och nutida koppling

(visa hur utvecklingslinjer kan fortsätta och använder historiska exempel för att motivera)

… motiverar resonemanget med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar

… motiverar resonemanget med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar

… motiverar resonemanget med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar

 

Tema 3: Efterkrigstiden

 

Fråga: Hur förändrades världen efter två krig? Hur används historia och vilka konsekvenser kan det få? Hur använder man källor i historien och förhåller sig källkritiskt?

 

Bedömning: Uppgift källkritik och historiebruk 

 

Källor

(dra slutsatser från källor och föra resonemang om källornas trovärdighet)

… dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser ….och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang

… dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser … och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang

… dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser … och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang

Användningen av historia

(hur historia kan användas för olika syften och vilka konsekvenser det kan få)

enkla och till viss del underbyggda resonemang

utvecklade och relativt väl utvecklade resonemang

välutvecklade och väl underbyggda resonemang

Matriser

Hi
Kunskapskrav Historia

På väg
Enkelt
Utvecklat
Välutvecklat
Kunskaper
Kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har grundläggande kunskaper.
Eleven har goda kunskaper.
Eleven har mycket goda kunskaper.
Orsak och konsekvens
Resonera om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Du visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Historisk empati/inlevelse
Förklarar hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar du hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar du hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar du hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Jämföra tidsperioder
Undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor
Du beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Du beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Du beskriver komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Tänkbar utveckling
Undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor
Du anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar ditt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Du anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar ditt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Du anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar ditt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Källkritik
Använda historiskt källmaterial och resonera om trovärdighet och relevans
Du drar enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du drar utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du drar välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Historiebruk
Visa hur historia använts och kan användas och hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften.
Begreppsförmåga
Använda historiska begrepp i studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används
Du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt
Du kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: