👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arabiska VT 2019 arabiska pedagogisk planering v.3-10

Skapad 2019-01-09 13:03 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Pedagogisk planering för elever som har modersmålsundervisning i Mölndals Stad.
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Eleverna kommer att arbeta med arbetsområde läsa ,skriva, lyssna,tala och samtala i olika sammanhang.

Innehåll

Arbetsområde

Läsa, skriva,tala,lyssna och samtala

 

 

 

Konkretiserade mål för eleven.

 • Du kommer att få lära dig bokstäverna på ditt modersmål samt att läsa och förstå t.ex enkla bildtexter.
 • Jämföra modersmålets bokstäver med svenska bokstäver.
 • Berätta något för dina kamrater/lärare
 • Du kommer att lyssna och förstå när nogån annan berättar om sig själv med mera.
 • Du kommer att lära dig att skriva enkla ord t.ex namn på olika kroppsdelar.

 

 

 

 

Undervisning och arbetsmetoder.

I undervisningen kommer vi att gå igenom....

 • Vi kommer att arbeta i små grupper med olika texter ( att förstå och tolka texter).
 • Vi kommer att se filmer och diskutera innehållet.
 • Vi kommer att träna på att skriva enkla meningar, korta texter och namn på kroppsdelar.

 

 

 

 

 

Eleven har uppnått målen när...

Du är godkänd när du...

 • Kan uttala alla bokstäver och enkla meningar
 • när du kan skillnaden mellan arabiska och svenska bokstäver.
 • berätta något för dina kamrater/lärare
 • Kan alla namn på kroppsdelar som vi har gått igenom.
 • Delta i klassrumsdiskussioner.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3