👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - Undersöka verkligheten i Europa

Skapad 2019-01-09 13:14 i Rättviks Grundsärskola Rättvik
Ett arbete om världsdelar, Europa och Sverige. Namngeografi, kartkunskap samt förutsättningar för att människor ska bosätta sig på ett ställe.
Grundsärskola 6 Samhällsorienterande ämnen
Nu ska du får lära dig om din egen världsdel Europa och det landet där du bor, Sverige och även andra länder inom världsdelen. Du kommer få veta mer om olika länders natur och kulturlandskap, lära dig nya ord och begrepp och mycket annat intressant.

Innehåll

Syfte

Möjlighet att själv skriva finns i denna ruta.

Centralt innehåll

Möjlighet att  själv skriva finns i denna ruta.

Undervisning, för att nå målen kan du:

Se film om Sverige och Europas olika delar och länder.

Skriva en faktatext och jobba med olika frågor om landets natur och kulturlandskap.

Läsa och möjlighet att lyssna/titta på film om olika faktainformation gällande olika länder, berg, städer, sjöar.

Samlar och lär oss ord och begrepp som hör till geografin.

Jobbar i grupp, enskilt och i hela klassen.

Tränar namngeografi på olika sätt, t.ex. Seterra, bildstöd widgit-online.

Tränar på att läsa av kartor samt diskuterar vad de olika färgerna och symbolerna betyder.

 

 

Mål och bedömning

När vi är klara med detta ska du kunna:

- Använda kartan på t. ex: Google Earth, för att hitta världsdelen Europa.

- Känna till någon fakta om ett land i Europa som huvudstad, befolkning, naturtyp, odlad mark, bergskedja, sjö/hav, skogsmark

- Känna till några huvudstäder i Europa.

- Använda viktiga ord och dess betydelse i geografin exempelvis väderstreck, färgerna på kartan. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
  SO
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, och
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  4-6
 • Orientera sig i närmiljön med hjälp av vägbeskrivningar och kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Namn och läge på platser i närmiljön. Storleksrelationer och väderstreck.
  SO  4-6
 • Jordgloben. Namn på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  4-6
 • Metoder för att söka information från olika källor såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att använda kartor och andra källor för att orientera sig och för att visa på någon plats och något land med betydelse för eleven.
  SO  E 6
 • Eleven medverkar också i att genomföra enkla fältstudier i natur- och kulturlandskap.
  SO  E 6
 • Dessutom bidrar eleven till resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i Sverige.
  SO  E 6
 • Eleven kan medverka i att hämta information om samhället från givna källor och bidrar till resonemang om informationens användbarhet.
  SO  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
  SO  E 6