👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dagbok

Skapad 2019-01-09 13:21 i Malenagymnasiet Sjöbo
Gymnasieskola Anläggningsförare
Tänk dig Berts dagbok fast med mindre om tjejer och mer om maskiner och anläggningsarbeten. Du ska liksom Bert reflektera över saker som drabbat dig fast saker som har med ämnet anläggningsförare att göra.

Innehåll

Lärlogg

Ni ska lägga in bilder och skriva om saker ni varit med om under praktiken i er Logg under anläggningsförare 4. Minst ett inlägg och reflektion per vecka. Ni ska dokumentera de arbeten ni utfört och beskriva hur de blev utifrån fastställda kvalitetskrav. Tänk på att beskriv varför det blev bra eller dåligt. Ni ska bedöma det ni själva gjort! Ni ska också bedöma arbetet som helhet.

Ni väljer själv vad ni vill visa upp i er dagbok. Ni ska visa något från varje dag, eftersom er närvaro kommer att registreras utifrån loggen. Ingen logg ingen närvaro. Alltså minst skriva vilka dagar ni varit på praktikplatsen och minst en uppgift som ni reflekterar och utvärderar. Tänk på att kursen består av nio kunskapsmål. Har ni vård en vecka så passa på att dokumentera detta och strunta i körningen den gången. Beskriv alltid vad för maskin ni kört eller vårdat.  Med arbete menar jag ett arbete ni varit med om eller ett moment i ett stort arbete. T.ex. Ni är i Malmö och deltar på ett stort bygge som är klart till sommaren. Då kan ni så klart inte dokumentera hela arbetet men ett moment. Ni gräver kanske till plintar ena veckan, då kan ni dokumentera och utvärdera det arbetsmomentet. Är ni på ett litet arbete som förmodligen kommer att bli klart under veckan kan ni som i mitt exempel nedan dokumentera hela arbetet.

 

Dokumentationen och utvärdering ni gör i er dagbok kommer att kopplas till ämnets kunskapsmål nr 1 och 7. Det betyder att ni kommer att visa era arbeten i kunskapsmål 1 genom bilder och beskrivning, och ni kommer stor del att bedömas utifrån kvalitén på er dagbok när det gäller dokumentera och utvärdera i kunskapsmål 7. 

För att förtydliga vad som förväntas kan du klicka på  länken nedan (Dagbokens innehåll). Här får du se ett exempel på hur en dagbok kan utformas och för att få ett bedömningsexempel. 

Dagbokens innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven planerar och organiserar samt utför med mycket gott handlag enkla och även mer avancerade arbetsuppgifter samt uppfyller fastställda kvalitetskrav. Eleven framför, och utför arbetsuppgifter med, mobila arbetsmaskiner på ett trafiksäkert och miljövänligt sätt. Eleven kör och manövrerar i bekanta och nya situationer på ett trafiksäkert och miljömedvetet sätt.
  Ana  A
 • Eleven planerar och organiserar samt utför med gott handlag enkla arbetsuppgifter och uppfyller fastställda kvalitetskrav. Eleven framför, och utför arbetsuppgifter med, mobila arbetsmaskiner på ett trafiksäkert och miljövänligt sätt. Eleven kör och manövrerar i bekanta och delvis nya situationer på ett trafiksäkert och miljömedvetet sätt.
  Ana  C
 • Eleven planerar och organiserar samt utför med visst handlag enkla arbetsuppgifter utifrån fastställda kvalitetskrav. Eleven framför, och utför arbetsuppgifter med, mobila arbetsmaskiner på ett trafiksäkert och miljövänligt sätt. Eleven kör och manövrerar i bekanta situationer på ett trafiksäkert och miljömedvetet sätt.
  Ana  E
 • Under arbetets gång och när arbetsuppgiften är utförd gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av arbetet. Dessutom utvärderar eleven, utifrån fastställda kvalitetskrav och med nyanserade omdömen, arbetsprocessen och resultatet samt ger förslag på hur dessa kan förbättras.
  Ana  A
 • Under arbetets gång och när arbetsuppgiften är utförd gör eleven en noggrann dokumentation av arbetet. Dessutom utvärderar eleven, utifrån fastställda kvalitetskrav och med nyanserade omdömen, arbetsprocessen och resultatet.
  Ana  C
 • Under arbetets gång och när arbetsuppgiften är utförd gör eleven en enkel dokumentation av arbetet. Dessutom utvärderar eleven, utifrån fastställda kvalitetskrav och med enkla omdömen, arbetsprocessen och resultatet.
  Ana  E