👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text åk 5 Sv/SvA

Skapad 2019-01-09 13:37 i Björkbergsskolan Hudiksvall
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk
Vi kommer att arbeta med berättande texter under några veckor. Du kommer att jobba med spännande berättelser.

Innehåll

Konkretisering av målen utifrån ZickZack Skrivrummet

Under arbetsområdet ska eleverna …

• förstå syftet med en berättande text (Förförståelse/förkunskaper)

• lära sig hur en berättande texts (en äventyrsberättelse) berättarkurva är uppbyggd, med en

inledning, en serie spännande händelser och svårigheter som måste lösas samt en avslutning

som knyter ihop berättelsen (Steg 1)

• lära sig hur man använder språket för att skapa levande miljöer och bygga upp spänning

(Steg 2)

• öva på det de lärt sig på Steg 1 och 2 och tillsammans i klassen/gruppen bygga upp en berättarkurva

och skriva några avsnitt till en berättelse (Steg 3)

• på egen hand kunna planera och skriva en berättelse med hjälp av en bildserie (Steg 4)

 

Hur undervisningen kommer att gå till

Förförståelse/förkunskaper: Klassen/gruppen läser, återberättar och dramatiserar olika

spänningsberättelser och samtalar om vad det är som gör en berättelse spännande.

Steg 1: Klassen/gruppen arbetar gemensamt med modelltexter och lär sig känna igen spänningsberättelsens

struktur (berättarkurvan).

Steg 2: Eleverna arbetar med de språkliga drag som används för att skapa spänning,

som vikten av att välja rätt adjektiv och beskrivande verb, tala till alla sinnen, ibland

inleda meningar med ett adverb eller en preposition, använda liknelser samt variera

meningslängden.

Steg 3: Eleverna läser och analyserar några textavsnitt, skriver tillsammans med sin lärare

korta avsnitt, där de övar på det de lärt sig på Steg 1 och 2. Läraren ger stöd i smågrupper till

de elever som behöver extra hjälp.

Steg 4: Varje elev planerar och skriver på egen hand utifrån en bildserie en spännande berättelse

samt bedömer den tillsammans med sin lärare. Nya mål formuleras.

 

• Läraren noterar elevens skrivutveckling i bedömningsmatrisen för berättande text (se ZickZack Skrivrummets lärarhandledning).

 

Dessa förmågor kommer att bedömas

Förmågan att …

• förstå syftet med en berättande text

• kunna skriva en text med ett begripligt innehåll och en tydlig röd tråd

• kunna använda strukturen för en berättande text (spänningstext)

• kunna använda de språkliga drag som är typiska för en berättande text, som olika berättar

tekniska grepp, ordval, meningsbyggnad m.m.

 

Hur eleven ska få visa sina förmågor

Eleven visar sina förmågor i en individuellt skriven text, som lärare och elev sedan tillsammans

bedömer med hjälp av en checklista. Därefter ställs nya mål upp.