👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemins grunder samt luft och vatten Fässbergsskolan åk 4 vt19

Skapad 2019-01-09 13:41 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Kemins grunder samt luft och vatten år 4-6
Grundskola 4 – 6 Kemi
Världens minsta byggsten som bygger upp hela världen. Alla grundämnen som finns på jorden och när de blandas så bildas det ännu flera ämnen... Vad består luften av? Varför är solen och vattnet livsviktigt? Vad är vattnets kretslopp?

Innehåll

Tid:

v.2-6 (med reservation för förändring)

Innehåll:

Kemins grunder samt luft och vatten är läran om atomer, molekyler och våra grundämnen och dess egenskaper. Vi lär oss att allt runt omkring oss är kemi. Dessutom lär vi oss kemiska begrepp, att luft och vatten är livsviktigt samt om vattnets kretslopp.

 

Viktiga begrepp:

 • Förstora
 • Förstoringsglas
 • Mikroskåp
 • Byggstenar
 • Atom
 • Molekyl
 • Grundämne
 • Kemisk förening
 • Kärna
 • Elektron
 • Proton
 • Tomrum

 

 • Sötvatten
 • Saltvatten
 • Is
 • Vattenånga
 • Vattnets kretslopp
 • Syre
 • Väte
 • Fast, flytande, gas
 • Avdunsta
 • Smälta
 • Stelna

 

Arbetsmetoder:

Arbetet under lektioner sker genom:

lärares föreläsningar, praktiskt arbete, experiment, faktasökning, spel, diskussioner och skriftliga redovisningar.

 

Syfte och Centralt innehåll

Se nedan.

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6