Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kretsar kring el (åk 6)

Skapad 2019-01-09 13:51 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Kretsar kring el NTA
Grundskola 6 – 4 Fysik Teknik
Kretsar kring el är ett tema som handlar om elektricitet. Både om hur den framställs och kommer till oss genom två hål i väggen, och om hur elektriska prylar ska kopplas ihop för att fungera. Du kommer att få fundera över saker som vad det innebär att leva utan elektricitet: som man gjorde förr, som man gör i delar av världen idag, eller som man ibland tvingas göra när det blir strömavbrott. Du kommer även att undersöka hur en ficklampa fungerar, vad det är som får lampan att lysa, varför den ibland inte lyser, hur olika sorts lampor skiljer sig åt och hur man kan spara energi med lampor. Det blir också diskussioner om faran med elektricitet. I slutet av temat har du lärt dig så mycket om elektriska kretsar att du får pröva och klura ut hur du bäst ska dra och koppla olika kretsar. Elektriciteten var en upptäckt som verkligen förändrade världen, och som kommer att fortsätta förändra den i framtiden också. Vem vet vilka nya spännande idéer som kan utvecklas i just er klass? Det är bara att sätta igång och ta reda på det!

Innehåll

Det här ska du kunna (Målet med undervisningen)

Fysik

Planera och genomföra systematiska undersökningar av elektriska föremål och kretsar

Jämföra egna och andras undersökningsresultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras

Dokumentera dina undersökningar i text och bild

Beskriva principen för några energikällor, den elektriska kretsen, glödlampan och strömbrytaren med användning av begreppen elektricitet, elektrisk ström, motstånd, ledare, isolator, sluten krets och öppen krets

Beskriva samband mellan hur elektricitet produceras i energikällor och hur det används i vardagen och i samhället och koppla detta till att energi kan omvandlas men inte skaps eller försvinna

Samtala om och diskutera frågor som rör energikällor och elektricitet, samt dess betydelse för människan, naturen och samhället

Teknik

Beskriva hur exempelvis glödlampan, strömbrytaren och olika typer av elektriska kretsar är uppbyggda och hur de olika delarna samverkar för att fungera

Resonera om hur några energikällor och elektriska föremål förändrats över tid

Resonera kring energikällors och elektriska föremåls fördelar och nackdelar för människan, samhället och miljö

Genomför enkla konstruktionsarbeten och dokumentera med hjälp av skiss.

 

Aktiviteter

 • Samtala om hur energianvändningen ser olika ut i världen och diskutera tänkbara orsaker till detta.
 • Undersöka en glödlampa och få den att lysa i en elektrisk krets.

 • Ta reda på olika orsaker till att en elektrisk krets inte är sluten.

 • Undersöka vilka föremål som kan sluta en krets och inte, samt identifiera dessa som ledare och isolator.

 • Tillverka en strömbrytare för att sluta och öppna en krets.

 • Tillverka ett batteri för att få en lampa att lysa och diskutera för- och nackdelar med batterier.

 • Koppla lampan till en solcell och diskutera för- och nackdelar med solceller.

 • Jämföra olika lamptyper utifrån hur de omvandlar el till ljus och värme och argumentera för vilken lampa som är bäst.

 • Undersöka skillnaden mellan olika sätt att koppla kretsar och diskutera fördelar och nackdelar med dessa.

 • Planera och utforma lösningar för hur elektriska kretsar ska dras i en husmodell för att tillgodose behovet av belysning.

 • Jämföra energikällors påverkan på människa och miljö.

 • Läsa om hur elektricitet används i hemmet, samhället och naturen och diskutera hur tekniska uppfinningar, vetenskapliga upptäckter betytt för människors levnadsvillkor.

Begrepp

elektricitet, energikällor, alternativa energikällor, fossila energikällor, elektrisk ström,  sluten krets, elektrisk krets, seriekoppling, parallellkoppling ledningstråd, batteri, pol/poler,  handlingsplan,

isolator, elektrisk ledare, strömbrytare, ljussignal, morsealfabetet, Voltastapel,  produceras, motstånd, variabel, halogenlampa, lysdiod, glödlampa, installation,

Du kommer att få omdöme utifrån

att du kan genomföra systematiska undersökningar
att du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle
att du ställer frågor och framför och bemöter åsikter och diskuterar
att du kan använda utrustning på ett säkert sätt
att du kan göra dokumentationer av undersökningar i text och bild
att du kan jämföra egna och andras resultat och resonera om skillnader och likheter
att du har grundläggande kunskaper om el och kretsar
att du kan beskriva och ge exempel på energikällor.
att du kan några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor (t ex elen, glödlampan) 
att du kan diskutera enkla tekniska lösningar i vardagen.
att du kan genomföra enkla konstruktioner och att du kan dokumentera med hjälp av skiss.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Fy Tk
Kretsar kring el (åk 6)

Du har ännu inte godtagbara kunskaper
Du har godtagbara kunskaper
Du har mer än godtagbara kunskaper
Du har mer än godtagbara kunskaper
Du genomför undersökningar och kan formulera egna frågor
Du genomför undersökningarna med mycket stöd och behöver stöd för att kunna formulera frågor.
Du genomför undersökningar med lite stöd och kan formulera någon fråga.
Du genomför undersökningar självständigt
Du genomför undersökningarna självständigt och kan formulera många egna frågor.
Du använder utrustningen på ett säkert sätt.
Du kan med stöd använda utrustningen på ett säkert sätt.
Du använder utrustningen på ett säkert och på ett i huvudsak fungerande sätt
Du använder utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt sätt
Du använder utrustningen på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt
Du kan göra dokumentationer i skrift och bild
Du behöver stöd för att göra enkla dokumentationer
Du gör enkla dokumentationer
Du gör utvecklade dokumentationer
Du gör välutvecklade dokumentationer
.
Du har grundläggande kunskaper om el och kretsar
Du behöver stöd för att föra enkla resonemang om elektriska kretsar
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar
Du kan resonera kring energikällors och elektriska föremåls fördelar och nackdelar för människan, samhället och miljön.
Du behöver stöd för att föra enkla resonemang om energikällors och elektriska föremåls fördelar och nackdelar för människan, samhället och miljön.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om energikällor och elektriska föremåls fördelar och nackdelar för människan, samhället och miljön.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om energikällor och elektriska föremåls fördelar och nackdelar för människan, samhället och miljön.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om energikällor och elektriska föremåls fördelar och nackdelar för människan, samhället och miljön.
Ny aspekt
Genomföra konstruktioner.
Du behöver mycket stöd att genomföra enkla konstruktionsarbete.
Du kan genomföra enkla konstruktionsarbeten och du behöver stöd ibland.
Du kan genomföra utvecklade konstruktionsarbeten, utan stöd.
Du kan genomföra välutvecklade konstruktionsarbeten, utan stöd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: