👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska pedagogisk planering VT 19 V.3-10

Skapad 2019-01-09 14:02 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Planeringen ska vara utformad så att eleven förstår vad han/hon förväntas lära, hur lärandet ska gå till och hur kunskapen ska bedömas.
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Eleverna kommer att arbeta med arbetsområde läsa, skriva, tala, lyssna och samtala i olika sammanhang.

Innehåll

Arbetsområde

Läsa, skriva,  lyssna, tala och samtala

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Konkretiserade mål för eleven

 Du ska kunna läsa och skriva om olika texter.

Du ska kunna beskriva och använda dig av innehållet muntligt och skriftligt.

Du ska kunna använda de vanligaste reglerna för stavning, meningsbyggnad och interpunktion samt ta stöd av olika hjälpmedel vid skrivandet.

Du ska kunna delta i klassrumsdiskussioner.

 

Undervisning och arbetsmetoder

Vi kommer att se filmer.

Vi kommer att arbeta i små grupper med olika texter.

Vi kommer att diskutera och sammanfatta olika faktatexter om klimat och samhälle.

Vi kommer att arbeta med meningsbyggnad och stavningsregler.

Eleven har uppnått målen när...

Du kan läsa olika texter.

Du ska välj en faktatext och sammanfatta innehållet muntligt och skriftligt.

Du ska delta i klassrumsdiskussioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  4-6
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  Ml  4-6
 • Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6