👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arabiska VT2019 pedagogisk planering V.3-10

Skapad 2019-01-09 14:04 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Planeringen ska vara utformad så att eleven förstår vad han/hon förväntas lära, hur lärandet ska gå till och hur kunskapen ska bedömas. Planeringens rubrik ska se ut så här: Arbetsområde, språk, termin Ex Läsa faktatexter, Arabiska 2016
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Eleverna kommer att arbeta med arbetsområde läsa, skriva, lyssna, tala och samtala.

Innehåll

Arbetsområde

Läsa, skriva, lyssna, tala och samtala.

Konkretiserade mål för eleven.

 • Att göra en muntlig prestation om t.ex. familj, intresse.
 • Att kunna läsa och skriva om olika texter.
 • Att berätta något för dina kamrater/lärare på ditt modersmål.
 • Att lära dig namn på olika kroppsdelar.
 • Att kunna använda de vanligaste regelerna för stavning, meningsbyggnad och interpunktion samt ta stöd av olika hjälpmedel vid skrivande.

Undervisning och arbetsmetoder.

 • Vi kommer att arbeta individuellt och i grupper med hur man presentera sig själv till olika mottagare .
 • Vi kommer att läsa valda sagor och texter, diskutera innehållet, förklara nya begrepp och ord.
 • Vi kommer att öva namn på olika kroppensdelar.
 • Vi kommer med menningsbyggnads och  Stavningsregler.

 

 

Eleven har uppnått målen när...

 • Du ska kunna presentera dig själv, din familj och ditt intresse. 
 • Du ska delta i klassrumsdiskutioner.
 • Du ska välja en text och sammanfatta innhålet muntligt och skriftligt.
 • Du ska läsa olika texter.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6