👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO Känslor grundsärskola Knappekulla 2019

Skapad 2019-01-09 14:06 i Knappekullaskolan Lerum
För att förstå dig själv bättre och kunna ta ansvar för ditt eget handlande behöver du kunskap om olika delar av ditt jag. Du behöver kunskap om din kropp, dina tankar, dina känslor och sociala spelregler.
Grundsärskola F – 5 Svenska
Känslor är något man har. Du ska få lära dig om våra känslor och hur de får oss att må i olika situationer.Du kommer att få prova på att dramatisera och spela charader.

Innehåll

Konkreta mål

- Du är med och samtalar i grupp.

- Du är med och lyssna när andra berättar något.

- Du medverkar i drama.

- Du ska kunna sätta ord på egna och andras känslor.

- Du ska kunna avläsa känslor i ansiktsuttryck och kroppsspråk.

- Du ska förstå och kunna pröva att uttrycka egna tankar och åsikter och inta ett annat barns perspektiv.

 

Du kommer att visa att du kan genom att

- delta i samtal

- svara på frågor

- uttrycka egna tankar och känslor

- ge exempel på någon bra strategi för att reglera känslor.

- ge exempel på vardagliga sociala spelregler.

 

Arbetssätt

- filmen insidan ut

- texter

- Evas känslokoll

- bildserier

-samvetsfrågor

- arbetsmaterialet" vem är jag" kapitel känslor

- känslokort

- drama

- kiva arbetmaterial

- charader

- bild måla till musik, kollage med känslor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
  SO
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  4-6
 • Konsekvenser av egna och andras handlingar och ställningstaganden.
  SO  4-6
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  4-6
 • Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  Sv  4-6
 • Kommunikations- och samtalsregler i olika sammanhang, även i digitala medier. Turtagning, talutrymme, kroppsspråk och mimik.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler, begrepp och kroppsspråk som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven samtala om livsfrågor med betydelse för eleven genom att bidra till att ställa frågor, framföra åsikter och ge exempel på någon handling och dess konsekvens.
  SO  E 6
 • Eleven kan ge exempel på enstaka elevnära normer och regler och bidrar till resonemang om varför de kan behövas.
  SO  E 6
 • Eleven kan också medverka i att beskriva demokratibegreppet, Barnkonventionen och de grundläggande mänskliga rättigheterna.
  SO  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
  Sv  E 6
 • I samtalen bidrar eleven till att använda olika kommunikations- och samtalsregler.
  Sv  E 6
 • Genom att svara på frågor om innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.
  Sv  E 6