👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från råvara till avfall.2

Skapad 2019-01-09 14:10 i Mälarhöjdens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Kemi
Nu är det dags för kemi! Målet är att kunna följa ett livsmedel eller en produkt från råvara till avfall. Vi ska öva på att genomföra, dokumentera och utvärdera undersökningar. Vi ska lära oss om de minsta byggstenarna.

Innehåll


51


KEMI


Från råvara till avfall: 
enkel partikelmodell, materiens uppbyggnad, avfall, återvinning.


Metoder och arbetssätt: 
planera, genomföra och utvärdera undersökningar.

 

Vad allting är uppbyggt av: atomer, molekyler, faser, fasövergångar, energiprincipen.

 

Från råvara till avfall: råvara, produkt, avfall, återvinning, hållbar utveckling.

 

Bedömning:

1. Individuell uppgift om materiens kretslopp; välja en produkt, följa från råvara till avfall/återvinning, skriva presentation och slutligen muntligt presentera.

 

2. Skriftligt prov om kemiska begrepp.

 

3. Inlämning laborationsrapport.

 

2

KEMI

 

 

 

3

KEMI

 

 

 

4

KEMI

 

 

 

       
       

5

KEMI

 

 

 

6

 

4

KEMI

 

KEMI

 

 

 

 

 

 

Detaljerad planering och uppgifter:

v. 51   - Materiens uppbyggnad, s.8-17.

v. 2-3, - Det livsviktiga vattnet, s.26-41.
             Kemins metoder och arbetssätt, s.170-179.
         

v. 4    - Lämna in läxa: laborationsrapport av egen laboration.
            Kemi i hemmet, s, 78-85.
            Kemiska reaktioner, s. 86-95.
            Från från råvara till avfall, s. 96-103. 

v. 5    - Från råvara till avfall: påbörja eget arbete.

v. 6    - Från råvara till avfall: eget arbete.

v. 7    - Skriftligt prov på kemiska begrepp.

v. 8    - Presentationer i tvärgrupper av "Från råvara till avfall".

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6